Historie záznamů úřední desky

Název dokumentu Vyvěšení
Sejmutí
Č.j.
Ev.č.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Magistrát města Frýdku-Místku
14.9.2020
21.9.2020
OÚNL/297/2020
118/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Magistrát města Frýdku-Místku
14.9.2020
21.9.2020
OÚNL/297/2020
118/2020
2020
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Forester servis, s.r.o., Rybí
9.9.2020
25.9.2020
OÚNL/295/2020
117/2020
2020
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána dne 17. 9. 2020
Region Slezská brána, Paskov
8.9.2020
18.9.2020

116/2020
2020
Oznámení o přípravě zásahu - postřik křídlatky
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ostrava
7.9.2020
5.10.2020

115/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 25. 9. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
7.9.2020
29.9.2020

114/2020
2020
Plochy pro vylepení volebních plakátů
Obecní úřad Nižní Lhoty
7.9.2020
12.10.2020

113/2020
2020
Oběžník č. 13/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
4.9.2020
30.10.2020

112/2020
2020
Oběžník č. 12/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
4.9.2020
23.12.2020

2020
Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 23
Statutární město Frýdek-Místek
4.9.2020
30.10.2020

111/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 6 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč ze dne 12. 8. 2020
Obec Nižní Lhoty
4.9.2020
31.3.2021

110/2020
2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.9.2020
12.10.2020

109/2020
2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Nižní Lhoty pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.9.2020
12.10.2020

108/2020
2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Magistrát města Frýdku-Místku
3.9.2020
21.9.2020
OÚNL/268/2020
107/2020
2020
Usnesení o vydání dražební vyhlášky - elektronické dražbě
JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor
25.8.2020
1.10.2020

106/2020
2020
Mimořádné opatření č. 21 KHS MSK se sídlem v Ostravě
Statutární město Frýdek-Místek
17.8.2020
4.9.2020

105/2020
2020
Řád veřejného pohřebiště obce Nižní Lhoty
Obec Nižní Lhoty
13.8.2020
28.8.2020

104/2020
2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Nižní Lhoty
Obecní úřad Nižní Lhoty
13.8.2020
12.10.2020

103/2020
2020
Usnesení zastupitelstva č. 15/2020
Obec Nižní Lhoty
12.8.2020
31.12.2020

2020
Usnesení zastupitelstva č. 17/2020
Obec Nižní Lhoty
12.8.2020
31.12.2020

2020
Usnesení zastupitelstva č. 18/2020
Obec Nižní Lhoty
12.8.2020
31.12.2020

2020
Usnesení zastupitelstva č. 19/2020
Obec Nižní Lhoty
12.8.2020
31.12.2020

2020
Rozpočtové opatření č. 5 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
11.8.2020
30.6.2021

102/2020
2020
Mimořádné opatření č. 18 KHS MSK se sídlem v Ostravě
Statutární město Frýdek-Místek
10.8.2020
18.8.2020

101/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 12. 8. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
4.8.2020
13.8.2020

100/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, Praha
28.7.2020
2.1.2023
OÚNL/216/2020
99/2020
2020
Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 16
Statutární město Frýdek-Místek
27.7.2020
11.8.2020

98/2020
2020
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Forester servis, s.r.o., Rybí
22.7.2020
7.8.2020
OÚNL/208/2020
97/2020
2020
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Moravskoslezský kraj, Ostrava
22.7.2020
7.8.2020
OÚNL/204/2020
96/2020
2020
Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 15
Statutární město Frýdek-Místek
20.7.2020
28.7.2020

95/2020
2020
Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 14
Statutární město Frýdek-Místek
14.7.2020
20.7.2020

94/2020
2020
Výběrové řízení na prozní/ho/ hotelu
HOTEL TRAVNÝ, s.r.o., Pražmo
9.7.2020
21.8.2020

93/2020
2020
Informace - Harmonogram výstavby - úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Úplná a částečná uzavírka silnice III/4773 , 4774 z důvodu opravy povrchu - mapa 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Harmonogram výstavby - úplná a částečná uzavírka silnice III/4773, 4774 z důvodu opravy povrchu 5.7.2020
20.8.2020

92/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 13. 7. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.7.2020
14.7.2020

91/2020
2020
Rozhodnutí o umístění stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"
Magistrát města Frýdku-Místku
1.7.2020
17.7.2020
OÚNL/183/2020
90/2020
2020
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ostrava č. 11
Statutární město Frýdek-Místek
30.6.2020
31.7.2020

89/2020
2020
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ostrava č. 10
Statutární město Frýdek-Místek
30.6.2020
20.7.2020

88/2020
2020
Oběžník č. 11/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
29.6.2020
31.7.2020

87/2020
2020
Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného Návrhu změny č. 1 Územního plánu Nižní Lhoty
Magistrát města Frýdek-Místek
25.6.2020
7.8.2020

86/2020
2020
Mimořádné opatření č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Statutární město Frýdek-Místek
24.6.2020
31.7.2020

85/2020
2020
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
Katastrální úřad pro MSK, Frýdek-Místek
16.6.2020
31.12.2020
OÚNL/172/2020
84/2020
2020
Oběžník č. 10/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
16.6.2020
13.7.2020

83/2020
2020
Závěrečný účet za rok 2019 SOPM Dobrá - schválený
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
10.6.2020
30.6.2021

82/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 19. 6. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
10.6.2020
22.6.2020

81/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 4 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
4.6.2020
31.3.2021

80/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Magistrát města Frýdku-Místku
4.6.2020
10.6.2020
OÚNL/162/2020
79/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 Svazku obcí Regionu Slezská brána
Region Slezská brána, Paskov
4.6.2020
31.3.2021

78/2020
2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace
Obec Nižní Lhoty
1.6.2020
2.6.2023

77/2020
2020
Závěrečný účet za rok 2019 svazku obcí Region Slezská brána, Paskov
Region Slezská brána, Paskov
28.5.2020
30.6.2021

76/2020
2020
Informace o konání nabídkového licitačního řízení
Statutární město Frýdek-Místek
28.5.2020
1.7.2020

75/2020
2020
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
Ministerstvo obrany, Praha
22.5.2020
8.6.2020
OÚNL/138/2020
74/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 29. 5. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
18.5.2020
1.6.2020

73/2020
2020
Oběžník č. 9/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
15.5.2020
29.6.2020

72/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Magistrát města Frýdku-Místku
13.5.2020
19.5.2020
OÚNL/126/2020
71/2020
2020
Závěrečný účet obce Nižní Lhoty za rok 2019 - schválený
Obec Nižní Lhoty
12.5.2020
30.6.2021

70/2020
2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 SOPM Dobrá
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
12.5.2020
1.6.2020

69/2020
2020
Seznámení s podklady rozhodnutí - speciální st. úřad: "Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby V 403/803 - zdvojení vedení"
Magistrát města Frýdku-Místku
12.5.2020
28.5.2020
OÚNL/120/2020
68/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 3 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
6.5.2020
31.3.2021

67/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 SOPM Dobrá
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
6.5.2020
31.3.2021

66/2020
2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 Region Slezská brána, Paskov
Region Slezská brána, Paskov
30.4.2020
22.5.2020

65/2020
2020
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána
Region Slezská brána, Paskov
30.4.2020
22.5.2020

64/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 30. 4. 2020 - videokonference
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
29.4.2020
4.5.2020

59/2020
2020
Obecná doporučení pro seniory - chraňte se před nakázou
Moravskoslezský kraj, Ostrava
24.4.2020
1.6.2020
OÚNL/109/2020
63/2020
2020
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Finanční úřad pro MSK, Ostrava
23.4.2020
28.5.2020
OÚNL/107/2020
62/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 4. 5. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
23.4.2020
5.5.2020

61/2020
2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
22.4.2020
25.5.2020
OÚNL/103/2020
60/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 30. 4. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
17.4.2020
4.5.2020

59/2020
2020
Úřední hodiny na Obecním úřadě v Nižních Lhotách od 20. 4. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
17.4.2020
1.6.2020

58/2020
2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 Obce Nižní Lhoty
Obec Nižní Lhoty
15.4.2020
29.5.2020

57/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 2 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
8.4.2020
31.3.2021

56/2020
2020
"Rychlá rada" - projekt MSK v oblasti podpory podnikání
Krajský úřad Ostrava
7.4.2020
30.4.2020

55/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - příloha č. 1
Ministerstvo zemědělství, Praha
6.4.2020
2.1.2023

54/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, Praha
6.4.2020
2.1.2023
OÚNL/97/2020
54/2020
2020
Oběžník č. 8/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.4.2020
30.4.2020

53/2020
2020
Opatření obecné povahy
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
2.4.2020
27.4.2020

52/2020
2020
Usnesení zastupitelstva č. 16/2020
Obec Nižní Lhoty
1.4.2020
30.4.2020

51/2020
2020
Sbírka zákonů, částka 48 ze dne 27. 3. 2020
Hasičský záchranný sbor MSK
28.3.2020
30.4.2020

50/2020
2020
Mimořádné opatření - výjimky z uzavření obchodu
Hasičský záchranný sbor MSK
27.3.2020
30.4.2020

49/2020
2020
Sdělení finančního úřadu k odevzdávání daňových přiznání
Finanční úřad pro MSK, Ostrava
27.3.2020
3.7.2020

48/2020
2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
26.3.2020
30.4.2020

47/2020
2020
Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
25.3.2020
30.4.2020

46/2020
2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
25.3.2020
30.4.2020

45/2020
2020
Základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
25.3.2020
30.4.2020

44/2019
2020
Oběžník č. 7/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
24.3.2020
30.4.2020

43/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 45 ze dne 23. 3. 2020
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
24.3.2020
30.4.2020

42/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 44 ze dne 23. 3. 2020
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
23.3.2020
30.4.2020

41/2020
2020
Stanovisko - totožnost a povinnosti
Hasičský záchranný sbor MSK
21.3.2020
30.4.2020

40/2020
2020
Oznámení zrušení sněmu starostů Sdružení obcí povodí Morávky
SOPM, Dobrá
20.3.2020
30.3.2020

39/2020
2020
Mimořádné opatření - doba pro seniory
Hasičský záchranný sbor MSK
20.3.2020
30.4.2020

38/2020
2020
Letáček - COVID-19/SENIOŘI
Krajské ředitelství Policie ČR
20.3.2020
30.4.2020

37/2020
2020
Jsme v tom společně! - žádost na občany, hlavně na seniory
Krajské ředitelství Policie ČR
20.3.2020
30.4.2020

36/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 42 ze dne 19. 3. 2020
Vláda ČR
20.3.2020
30.4.2020

35/2020
2020
Oběžník č. 6/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
19.3.2020
30.4.2020

34/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 41 ze dne 18. 3. 2020
Vláda ČR
19.3.2020
30.4.2020

33/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 37 ze dne 16. 3. 2020
Vláda ČR
17.3.2020
30.6.2020

32/2020
2020
Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje - nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let
Moravskoslezský kraj Ostrava
17.3.2020
30.6.2020

31/2020
2020
Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
17.3.2020
30.6.2020

30/2020
2020
Oběžník č. 5/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
16.3.2020
30.4.2020

29/2020
2020
Krizová opatření a informace pro občany v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Obecní úřad Nižní Lhoty
14.3.2020
30.4.2020

28 2020
2020
Mimořádné opatření - usnesení Vlády ČR, doporučení
Vláda ČR, ministerstva
14.3.2020
30.4.2020

27 2020
2020
Oběžník č. 4/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
13.3.2020
21.12.2020

26/2020
2020
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Katastrální úřad pro MSK, Frýdek-Místek
11.3.2020
1.6.2021
OÚNL/80/2020
25/2020
2020
Oběžník č. 3/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
11.3.2020
30.4.2020

24/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 Svazku obcí Regionu Slezská brána
Region Slezská brána, Paskov
9.3.2020
31.3.2021

23/2020
2020
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2022, SOPM, Dobrá
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
9.3.2020
31.3.2023

22/2020
2020
Schválený rozpočet SOPM na rok 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
9.3.2020
31.3.2021

21/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 27. 3. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
9.3.2020
30.3.2020

20/2020
2020
Tisková zpráva Finančního úřadu pro MSK - výjezdy na obce a rozšíření úředních hodin podatelen
Finanční úřad pro MSK, Ostrava
4.3.2020
1.4.2020

19/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 11. 3. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.3.2020
12.3.2020

18/2020
2020
Výběrové řízení na pozici projektového manažera/asistenta
MAS Pobeskydí, z.s., Třanovice
2.3.2020
20.3.2020

17/2020
2020
Oběžník č. 2/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
21.2.2020
6.4.2020

16/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 19. 2. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
11.2.2020
20.2.2020

15/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 21. 2. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
10.2.2020
24.2.2020

14/2020
2020
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána dne 20. 2. 2020
Region Slezská brána, Paskov
10.2.2020
21.2.2020

13/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 1 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
6.2.2020
31.3.2021

12/2020
2020
Návrh - rozpočet SOPM na rok 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
5.2.2020
24.2.2020

11/2020
2020
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOPM na léta 2021 - 2022
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
5.2.2020
24.2.2020

10/2020
2020
Usnesení zastupitelstva č. 14/2019
Obec Nižní Lhoty
29.1.2020
28.2.2020

2020
Oznámení zahájení územního řízení stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"
Magistrát města Frýdku-Místku
27.1.2020
28.2.2020
OÚNL/28/2020
9/2020
2020
Oběžník č. 1/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
23.1.2020
6.3.2020

8/2020
2020
Rozpočet Obce Nižní Lhoty na rok 2020 v Kč včetně závazných ukazatelů rozpočtu
Obec Nižní Lhoty
22.1.2020
3.1.2021

2020
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nižní Lhoty rok 2019 - 2023
Obec Nižní Lhoty
22.1.2020
1.1.2021

2020
Jednací řád Zastupitelstva obce Nižní Lhoty
Obec Nižní Lhoty
22.1.2020
1.1.2021

2020
Oznámení - Rozpočet SOPM a související dokumenty
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
21.1.2020
31.3.2021

7/2020
2020
Usnesení zastupitelstva č. 13/2019
Obec Nižní Lhoty
21.1.2020
28.2.2020

2020
Usnesení zastupitelstva č. 12/2019
Obec Nižní Lhoty
21.1.2020
28.2.2020

2020
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2019
Obec Nižní Lhoty
17.1.2020
31.12.2020

6/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 27. 1. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
16.1.2020
28.1.2020

5/2020
2020
Oznámení o budování sítě bodů PPBP
Katastrální úřad pro MSK, Opava
14.1.2020
2.1.2021

4/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 9 obce Nižní Lhoty v roce 2019 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
9.1.2020
29.1.2020

3/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 24. 1. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
9.1.2020
27.1.2020

2/2020
2020
Rozpočtové provizorium SOPM na rok 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
7.1.2020
1.2.2021

1/2020
2020
Rozpočet Obce Nižní Lhoty na rok 2020 v Kč
Obec Nižní Lhoty
19.12.2019
31.3.2021

111/2019
2019
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Forester servis, s.r.o., Rybí
18.12.2019
1.4.2020
OÚNL/440/2019
110/2019
2019
Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 1 Územního plánu Nižní Lhoty zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání
Magistrát města Frýdku-Místku
18.12.2019
30.1.2020
OÚNL/436/2019
109/2019
2019
Oběžník č. 13/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
18.12.2019
31.1.2020

108/2019
2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích
Obec Nižní Lhoty
13.12.2019
30.12.2019

107/2019
2019
Rozpočtové opatření č. 8 obce Nižní Lhoty v roce 2019 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
13.12.2019
31.3.2020

106/2019
2019
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Slezská brána na léta 2020 - 2022
Region Slezská brána, Paskov
10.12.2019
2.1.2023

105/2019
2019
Schválený Rozpočet DSO Region Slezská brána na rok 2020
Region Slezská brána, Paskov
10.12.2019
2.1.2021

104/2019
2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo ŽP, Praha 1
10.12.2019
2.1.2023
OÚNL/429/2019
103/2019
2019
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 19. 12. 2019
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
5.12.2019
20.12.2019

102/2019
2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 11. 12. 2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.12.2019
12.12.2019

101/2019
2019
Oběžník č. 12/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
29.11.2019
24.12.2019

100/2019
2019
Oběžník č. 11/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
20.11.2019
9.12.2019

99/2019
2019
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 29. 11. 2019
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
19.11.2019
2.12.2019

98/2019
2019
Komentář k návrhu Rozpočtu Obce Nižní Lhoty na rok 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
18.11.2019
15.12.2019

2019
Návrh Rozpočtu Obce Nižní Lhoty na rok 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
18.11.2019
18.12.2019

97/2019
2019
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Správce sběrného dvora
Obec Dobrá
12.11.2019
10.12.2019

96/2019
2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - monitoring rysa ostrovida a medvěda hnědého
Krajský úřad Ostrava
11.11.2019
27.11.2019
OÚNL/373/2019
95/2019
2019
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Správce multifunkčního hřiště
Obec Dobrá
11.11.2019
10.12.2019

94/2019
2019
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána
Region Slezská brána, Paskov
11.11.2019
29.11.2019

93/2019
2019
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Regionu Slezská brána na léta 2020 - 2022
Region Slezská brána, Paskov
11.11.2019
29.11.2019

92/2019
2019
Návrh Rozpočtu na rok 2020 - svazek obcí Region Slezská brána Paskov
Region Slezská brána, Paskov
11.11.2019
29.11.2019

91/2019
2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 13. 11. 2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
5.11.2019
14.11.2019

90/2019
2019
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 25. 10. 2019
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
17.10.2019
29.10.2019

90/2019
2019
Oběžník č. 10/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
16.10.2019
22.11.2019

89/2019
2019

Úřední deska


Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

Kontakt
Obecní úřad Nižní Lhoty
Nižní Lhoty 71
739 51 Dobrá

Tel./fax:
+420 558 642 127

E-mail:

Úřední hodiny:
Pondělí  8:00 - 17:00
Středa 13:00 - 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. ú. 29026-781/0100

ID datové schránky:
nztbiz5