Historie záznamů úřední desky

Název dokumentu Vyvěšení
Sejmutí
Č.j.
Ev.č.
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 13. 7. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.7.2020
14.7.2020

91/2020
2020
Rozhodnutí o umístění stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"
Magistrát města Frýdku-Místku
1.7.2020
17.7.2020
OÚNL/183/2020
90/2020
2020
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ostrava č. 11
Statutární město Frýdek-Místek
30.6.2020
31.7.2020

89/2020
2020
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ostrava č. 10
Statutární město Frýdek-Místek
30.6.2020
31.7.2020

88/2020
2020
Oběžník č. 11/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
29.6.2020
31.7.2020

87/2020
2020
Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného Návrhu změny č. 1 Územního plánu Nižní Lhoty
Magistrát města Frýdek-Místek
25.6.2020
7.8.2020

86/2020
2020
Mimořádné opatření č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Statutární město Frýdek-Místek
24.6.2020
31.7.2020

85/2020
2020
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
Katastrální úřad pro MSK, Frýdek-Místek
16.6.2020
31.12.2020
OÚNL/172/2020
84/2020
2020
Oběžník č. 10/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
16.6.2020
13.7.2020

83/2020
2020
Závěrečný účet za rok 2019 SOPM Dobrá - schválený
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
10.6.2020
30.6.2021

82/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 19. 6. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
10.6.2020
22.6.2020

81/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 4 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
4.6.2020
31.3.2021

80/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Magistrát města Frýdku-Místku
4.6.2020
10.6.2020
OÚNL/162/2020
79/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 Svazku obcí Regionu Slezská brána
Region Slezská brána, Paskov
4.6.2020
31.3.2021

78/2020
2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace
Obec Nižní Lhoty
1.6.2020
2.6.2023

77/2020
2020
Závěrečný účet za rok 2019 svazku obcí Region Slezská brána, Paskov
Region Slezská brána, Paskov
28.5.2020
30.6.2021

76/2020
2020
Informace o konání nabídkového licitačního řízení
Statutární město Frýdek-Místek
28.5.2020
1.7.2020

75/2020
2020
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
Ministerstvo obrany, Praha
22.5.2020
8.6.2020
OÚNL/138/2020
74/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 29. 5. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
18.5.2020
1.6.2020

73/2020
2020
Oběžník č. 9/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
15.5.2020
29.6.2020

72/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Magistrát města Frýdku-Místku
13.5.2020
19.5.2020
OÚNL/126/2020
71/2020
2020
Závěrečný účet obce Nižní Lhoty za rok 2019 - schválený
Obec Nižní Lhoty
12.5.2020
30.6.2021

70/2020
2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 SOPM Dobrá
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
12.5.2020
1.6.2020

69/2020
2020
Seznámení s podklady rozhodnutí - speciální st. úřad: "Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby V 403/803 - zdvojení vedení"
Magistrát města Frýdku-Místku
12.5.2020
28.5.2020
OÚNL/120/2020
68/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 3 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
6.5.2020
31.3.2021

67/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 SOPM Dobrá
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
6.5.2020
31.3.2021

66/2020
2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 Region Slezská brána, Paskov
Region Slezská brána, Paskov
30.4.2020
22.5.2020

65/2020
2020
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána
Region Slezská brána, Paskov
30.4.2020
22.5.2020

64/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 30. 4. 2020 - videokonference
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
29.4.2020
4.5.2020

59/2020
2020
Obecná doporučení pro seniory - chraňte se před nakázou
Moravskoslezský kraj, Ostrava
24.4.2020
1.6.2020
OÚNL/109/2020
63/2020
2020
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Finanční úřad pro MSK, Ostrava
23.4.2020
28.5.2020
OÚNL/107/2020
62/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 4. 5. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
23.4.2020
5.5.2020

61/2020
2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
22.4.2020
25.5.2020
OÚNL/103/2020
60/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 30. 4. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
17.4.2020
4.5.2020

59/2020
2020
Úřední hodiny na Obecním úřadě v Nižních Lhotách od 20. 4. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
17.4.2020
1.6.2020

58/2020
2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 Obce Nižní Lhoty
Obec Nižní Lhoty
15.4.2020
29.5.2020

57/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 2 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
8.4.2020
31.3.2021

56/2020
2020
"Rychlá rada" - projekt MSK v oblasti podpory podnikání
Krajský úřad Ostrava
7.4.2020
30.4.2020

55/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - příloha č. 1
Ministerstvo zemědělství, Praha
6.4.2020
2.1.2023

54/2020
2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, Praha
6.4.2020
2.1.2023
OÚNL/97/2020
54/2020
2020
Oběžník č. 8/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.4.2020
30.4.2020

53/2020
2020
Opatření obecné povahy
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
2.4.2020
27.4.2020

52/2020
2020
Usnesení zastupitelstva č. 16/2020
Obec Nižní Lhoty
1.4.2020
30.4.2020

51/2020
2020
Sbírka zákonů, částka 48 ze dne 27. 3. 2020
Hasičský záchranný sbor MSK
28.3.2020
30.4.2020

50/2020
2020
Mimořádné opatření - výjimky z uzavření obchodu
Hasičský záchranný sbor MSK
27.3.2020
30.4.2020

49/2020
2020
Sdělení finančního úřadu k odevzdávání daňových přiznání
Finanční úřad pro MSK, Ostrava
27.3.2020
3.7.2020

48/2020
2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
26.3.2020
30.4.2020

47/2020
2020
Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
25.3.2020
30.4.2020

46/2020
2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
25.3.2020
30.4.2020

45/2020
2020
Základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
25.3.2020
30.4.2020

44/2019
2020
Oběžník č. 7/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
24.3.2020
30.4.2020

43/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 45 ze dne 23. 3. 2020
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
24.3.2020
30.4.2020

42/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 44 ze dne 23. 3. 2020
Hasičský záchranný sbor MSK, Ostrava
23.3.2020
30.4.2020

41/2020
2020
Stanovisko - totožnost a povinnosti
Hasičský záchranný sbor MSK
21.3.2020
30.4.2020

40/2020
2020
Oznámení zrušení sněmu starostů Sdružení obcí povodí Morávky
SOPM, Dobrá
20.3.2020
30.3.2020

39/2020
2020
Mimořádné opatření - doba pro seniory
Hasičský záchranný sbor MSK
20.3.2020
30.4.2020

38/2020
2020
Letáček - COVID-19/SENIOŘI
Krajské ředitelství Policie ČR
20.3.2020
30.4.2020

37/2020
2020
Jsme v tom společně! - žádost na občany, hlavně na seniory
Krajské ředitelství Policie ČR
20.3.2020
30.4.2020

36/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 42 ze dne 19. 3. 2020
Vláda ČR
20.3.2020
30.4.2020

35/2020
2020
Oběžník č. 6/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
19.3.2020
30.4.2020

34/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 41 ze dne 18. 3. 2020
Vláda ČR
19.3.2020
30.4.2020

33/2020
2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, Sbírka zákonů, částka 37 ze dne 16. 3. 2020
Vláda ČR
17.3.2020
30.6.2020

32/2020
2020
Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje - nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let
Moravskoslezský kraj Ostrava
17.3.2020
30.6.2020

31/2020
2020
Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
17.3.2020
30.6.2020

30/2020
2020
Oběžník č. 5/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
16.3.2020
30.4.2020

29/2020
2020
Krizová opatření a informace pro občany v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Obecní úřad Nižní Lhoty
14.3.2020
30.4.2020

28 2020
2020
Mimořádné opatření - usnesení Vlády ČR, doporučení
Vláda ČR, ministerstva
14.3.2020
30.4.2020

27 2020
2020
Oběžník č. 4/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
13.3.2020
21.12.2020

26/2020
2020
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Katastrální úřad pro MSK, Frýdek-Místek
11.3.2020
1.6.2021
OÚNL/80/2020
25/2020
2020
Oběžník č. 3/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
11.3.2020
30.4.2020

24/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 Svazku obcí Regionu Slezská brána
Region Slezská brána, Paskov
9.3.2020
31.3.2021

23/2020
2020
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2022, SOPM, Dobrá
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
9.3.2020
31.3.2023

22/2020
2020
Schválený rozpočet SOPM na rok 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
9.3.2020
31.3.2021

21/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 27. 3. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
9.3.2020
30.3.2020

20/2020
2020
Tisková zpráva Finančního úřadu pro MSK - výjezdy na obce a rozšíření úředních hodin podatelen
Finanční úřad pro MSK, Ostrava
4.3.2020
1.4.2020

19/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 11. 3. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.3.2020
12.3.2020

18/2020
2020
Výběrové řízení na pozici projektového manažera/asistenta
MAS Pobeskydí, z.s., Třanovice
2.3.2020
20.3.2020

17/2020
2020
Oběžník č. 2/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
21.2.2020
6.4.2020

16/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 19. 2. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
11.2.2020
20.2.2020

15/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 21. 2. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
10.2.2020
24.2.2020

14/2020
2020
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána dne 20. 2. 2020
Region Slezská brána, Paskov
10.2.2020
21.2.2020

13/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 1 obce Nižní Lhoty v roce 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
6.2.2020
31.3.2021

12/2020
2020
Návrh - rozpočet SOPM na rok 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
5.2.2020
24.2.2020

11/2020
2020
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOPM na léta 2021 - 2022
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
5.2.2020
24.2.2020

10/2020
2020
Usnesení zastupitelstva č. 14/2019
Obec Nižní Lhoty
29.1.2020
28.2.2020

2020
Oznámení zahájení územního řízení stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"
Magistrát města Frýdku-Místku
27.1.2020
28.2.2020
OÚNL/28/2020
9/2020
2020
Oběžník č. 1/2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
23.1.2020
6.3.2020

8/2020
2020
Rozpočet Obce Nižní Lhoty na rok 2020 v Kč včetně závazných ukazatelů rozpočtu
Obec Nižní Lhoty
22.1.2020
3.1.2021

2020
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nižní Lhoty rok 2019 - 2023
Obec Nižní Lhoty
22.1.2020
1.1.2021

2020
Jednací řád Zastupitelstva obce Nižní Lhoty
Obec Nižní Lhoty
22.1.2020
1.1.2021

2020
Oznámení - Rozpočet SOPM a související dokumenty
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
21.1.2020
31.3.2021

7/2020
2020
Usnesení zastupitelstva č. 13/2019
Obec Nižní Lhoty
21.1.2020
28.2.2020

2020
Usnesení zastupitelstva č. 12/2019
Obec Nižní Lhoty
21.1.2020
28.2.2020

2020
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2019
Obec Nižní Lhoty
17.1.2020
31.12.2020

6/2020
2020
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 27. 1. 2020
Obecní úřad Nižní Lhoty
16.1.2020
28.1.2020

5/2020
2020
Oznámení o budování sítě bodů PPBP
Katastrální úřad pro MSK, Opava
14.1.2020
2.1.2021

4/2020
2020
Rozpočtové opatření č. 9 obce Nižní Lhoty v roce 2019 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
9.1.2020
29.1.2020

3/2020
2020
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 24. 1. 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
9.1.2020
27.1.2020

2/2020
2020
Rozpočtové provizorium SOPM na rok 2020
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
7.1.2020
1.2.2021

1/2020
2020
Rozpočet Obce Nižní Lhoty na rok 2020 v Kč
Obec Nižní Lhoty
19.12.2019
31.3.2021

111/2019
2019
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Forester servis, s.r.o., Rybí
18.12.2019
1.4.2020
OÚNL/440/2019
110/2019
2019
Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 1 Územního plánu Nižní Lhoty zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání
Magistrát města Frýdku-Místku
18.12.2019
30.1.2020
OÚNL/436/2019
109/2019
2019
Oběžník č. 13/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
18.12.2019
31.1.2020

108/2019
2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích
Obec Nižní Lhoty
13.12.2019
30.12.2019

107/2019
2019
Rozpočtové opatření č. 8 obce Nižní Lhoty v roce 2019 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
13.12.2019
31.3.2020

106/2019
2019
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Slezská brána na léta 2020 - 2022
Region Slezská brána, Paskov
10.12.2019
2.1.2023

105/2019
2019
Schválený Rozpočet DSO Region Slezská brána na rok 2020
Region Slezská brána, Paskov
10.12.2019
2.1.2021

104/2019
2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo ŽP, Praha 1
10.12.2019
2.1.2023
OÚNL/429/2019
103/2019
2019
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 19. 12. 2019
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
5.12.2019
20.12.2019

102/2019
2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 11. 12. 2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.12.2019
12.12.2019

101/2019
2019
Oběžník č. 12/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
29.11.2019
24.12.2019

100/2019
2019
Oběžník č. 11/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
20.11.2019
9.12.2019

99/2019
2019
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 29. 11. 2019
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
19.11.2019
2.12.2019

98/2019
2019
Komentář k návrhu Rozpočtu Obce Nižní Lhoty na rok 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
18.11.2019
15.12.2019

2019
Návrh Rozpočtu Obce Nižní Lhoty na rok 2020 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
18.11.2019
18.12.2019

97/2019
2019
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Správce sběrného dvora
Obec Dobrá
12.11.2019
10.12.2019

96/2019
2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - monitoring rysa ostrovida a medvěda hnědého
Krajský úřad Ostrava
11.11.2019
27.11.2019
OÚNL/373/2019
95/2019
2019
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Správce multifunkčního hřiště
Obec Dobrá
11.11.2019
10.12.2019

94/2019
2019
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána
Region Slezská brána, Paskov
11.11.2019
29.11.2019

93/2019
2019
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Regionu Slezská brána na léta 2020 - 2022
Region Slezská brána, Paskov
11.11.2019
29.11.2019

92/2019
2019
Návrh Rozpočtu na rok 2020 - svazek obcí Region Slezská brána Paskov
Region Slezská brána, Paskov
11.11.2019
29.11.2019

91/2019
2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 13. 11. 2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
5.11.2019
14.11.2019

90/2019
2019
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 25. 10. 2019
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
17.10.2019
29.10.2019

90/2019
2019
Oběžník č. 10/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
16.10.2019
22.11.2019

89/2019
2019
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Správce multifunkčního hřiště a sběrného dvora
Obec Dobrá
15.10.2019
1.11.2019

88/2019
2019
ČESKO-SLOVENSKÝ PORADENSKÝ DEN - ČSSZ
OSSZ Frýdek-Místek
9.10.2019
22.11.2019

87/2019
2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 16. 10. 2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
8.10.2019
17.10.2019

86/2019
2019
Rozpočtové opatření č. 7 obce Nižní Lhoty v roce 2019 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
1.10.2019
31.3.2020

85/2019
2019
Oběžník č. 9/2019 - příloha
Region Slezská brána, Paskov
24.9.2019
16.11.2019

84/2019
2019
Oběžník č. 9/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
24.9.2019
16.11.2019

84/2019
2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
Krajský úřad Ostrava
23.9.2019
9.10.2019
OÚNL/329/2019
83/2019
2019
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
19.9.2019
1.1.2021

2019
Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
19.9.2019
1.1.2021

2019
Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
19.9.2019
1.1.2021

2019
Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra - vydávání OP a CD ve zkrácených lhůtách
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
19.9.2019
1.1.2021

2019
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
19.9.2019
1.1.2021

2019
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
19.9.2019
1.1.2021

2019
Usnesení zastupitelstva č. 11/2019
Obec Nižní Lhoty
19.9.2019
31.10.2019

2019
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
18.9.2019
16.11.2019
OÚNL/317/2019
82/2019
2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 SOPM Dobrá
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
11.9.2019
31.3.2020

81/2019
2019
Oběžník č. 8/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
6.9.2019
1.10.2019

80/2019
2019
Usnesení zastupitelstva č. 8/2019
Obec Nižní Lhoty
4.9.2019
30.9.2019

2019
Usnesení zastupitelstva č. 9/2019
Obec Nižní Lhoty
4.9.2019
30.9.2019

2019
Usnesení zastupitelstva č. 10/2019
Obec Nižní Lhoty
4.9.2019
30.9.2019

2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, Praha
2.9.2019
2.1.2023

79/2019
2019
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána dne 12. 9. 2019
Region Slezská brána, Paskov
2.9.2019
13.9.2019

78/2019
2019
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní - správce rozpočtu a financování
Obec Pražmo
2.9.2019
4.11.2019

77/2019
2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 4. 9. 2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
27.8.2019
5.9.2019

76/2019
2019
Rozpočtové opatření č. 6 obce Nižní Lhoty v roce 2019 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
27.8.2019
31.3.2020

75/2019
2019
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 13. 9. 2019
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
26.8.2019
16.9.2019

74/2019
2019
Oběžník č. 7/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
20.8.2019
9.9.2019

73/2019
2019
Pozvánka na seminář monitoring eroze
Spolek pro obnovu venkova, Třanovice
16.8.2019
30.8.2019

72/2019
2019
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Obec Vyšní Lhoty
29.7.2019
17.9.2019

71/2019
2019
Závěrečný účet za rok 2018 SOPM Dobrá - schválený
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
26.7.2019
30.6.2020

70/2019
2019
Oběžník č. 6/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
26.7.2019
30.8.2019

69/2019
2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 29. 7. 2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
19.7.2019
30.7.2019

68/2019
2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - medvěd hnědý
Krajský úřad Ostrava
17.7.2019
2.8.2019
OÚNL/269/2019
67/2019
2019
Rozpočtové opatření č. 5 obce Nižní Lhoty v roce 2019 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
9.7.2019
31.3.2020

66/2019
2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 15. 7. 2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
3.7.2019
16.7.2019

65/2019
2019
Závěrečný účet za rok 2018 svazku obcí Region Slezská brána, Paskov
Region Slezská brána, Paskov
26.6.2019
30.6.2020

64/2019
2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 Svazku obcí Regionu Slezská brána
Region Slezská brána, Paskov
26.6.2019
31.3.2020

63/2019
2019
Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Statutární město Frýdek-Místek
24.6.2019
2.8.2019
OÚNL/231/2019
62/2019
2019
Oznámení zahájení územního řízení stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"
Magistrát města Frýdku-Místku
19.6.2019
22.7.2019
OÚNL/228/2019
61/2019
2019
Rozpočtové opatření č. 4 obce Nižní Lhoty v roce 2019 v tis. Kč
Obec Nižní Lhoty
12.6.2019
31.3.2020

60/2019
2019
Oběžník č. 5/2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
12.6.2019
28.6.2019

59/2019
2019
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky dne 21. 6. 2019
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
12.6.2019
24.6.2019

58/2019
2019
Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci,návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK
Magistrát města Frýdku-Místku
10.6.2019
26.6.2019
OÚNL/220/2019
57/2019
2019
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 17. 6. 2019
Obecní úřad Nižní Lhoty
6.6.2019
18.6.2019

56/2019
2019
Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 SOPM Dobrá
Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá
31.5.2019
24.6.2019

55/2019
2019
Usnesení zastupitelstva č. 7/2019
Obec Nižní Lhoty
29.5.2019
14.6.2019

2019

Úřední deska


Aktuality
  • 29.6.2020 Bezpečné prázdniny

    BEZPEČNÉ PRÁZDNINY Přestože to ještě před pár týdny mohlo vypadat všelijak, letní prázdniny si mohou i letos školáci užívat v…
    [ detail ]

Zobrazit všechny aktuality

Kontakt
Obecní úřad Nižní Lhoty
Nižní Lhoty 71
739 51 Dobrá

Tel./fax:
+420 558 642 127

E-mail:

Úřední hodiny:
Pondělí  8:00 - 17:00
Středa 13:00 - 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. ú. 29026-781/0100

ID datové schránky:
nztbiz5