Zastupitelstvo obce

Starosta

Místostarosta

Zastupitelé

Ostatní

 

Závěrečný účet, Rozpočtové opatření, Rozpočet na rok 2021, Pravidla rozpočtového provizoria, Střednědobý výhled rozpočtu a Jednací řád Zastupitelstva obce v Nižních Lhotách

archiv Závěrečného účtu za rok ...., rozpočtových opatření v roce .... , Rozpočtu na rok ...., pravidel rozpoč. provizoria - viz Úřední deska, Historie záznamů úřední desky

 Přehled zasedání a usnesení za rok 2021

Zasedání dne: Číslo usnesení:
Zasedání Zastupitelstva obce Nižní Lhoty dne 22. 2. 2021 2021

 

Archív zasedání