Obecně závazné vyhlášky

Nařízení

Provozní řád

 

Územní plán obce Nižní Lhoty

Územní plán obce Nižní Lhoty byl pořízen za podpory Moravskoslezského kraje

 

http://geoportal.gepro.cz/OBCE/nizni_lhoty

 

Textová část

Výkresová část