Aktuality

Smogová situace

22.1.2019

ZCZC 394

VMCZ92 RPOK 201032

 

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

Vydáno: neděle, 20.01.2019 v 11:32 SEČ (20.01.2019 v 10:32 UTC) Pro území: Aglomerace OKFM

 

Pro území uvedené v záhlaví vyhlašujeme SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.

 

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.

 

Informace pro veřejnost:

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací.

Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

 

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ostrava / Jarcovják NNNN

 

Měření kvality ovzduší v obci

Obec Nižní Lhoty se podílí na projektu „Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích“ pro měření kvality ovzduší v obcích Nošovice a Nižní Lhoty.

Informace o aktuální situaci kvality ovzduší získáte na webových stránkách obce http://www.niznilhoty.cz/. Držitele smart telefonů si mohou stáhnout aplikaci SmogAlarm.


Návrat