Svolání zasedání zastupitelstva obce

 
Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na středu dne 7. března 2012 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

1.      Žádost Mysliveckého sdružení Nošovice – Lhoty, o.s., o finanční příspěvek na ceny

2.      Žádost Mysliveckého sdružení Nošovice – Lhoty, o.s. o poskytnutí finanční výpomoci     na rekonstrukci myslivecké chaty

3.      Žádost ZO ČSOP Nový Jičín, o.s. o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice

4.      Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2011 v účetní jednotce – Obec Nižní Lhoty

5.      Kanalizace, Dohoda o narovnání

6.      Zpracování Studie cyklostezky SOPM

7.      Výročí jubilantů

8.      Různé, diskuse

 

                                                                   

  

Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                               starostka