Svolání zasedání zastupitelstva obce

 
Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na pondělí dne 30. července 2012 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 
1. Výběr zhotovitele na rekonstrukci mostu

2. Nabídka Zuzany Rausové, Umělecké agentury, na uspořádání hudebně zábavného pořadu

3. Kanalizace - informace (Smlouva mandátní)

4. Návrh rekonstrukce a rozšíření VO Nižní Lhoty – východní část obce u Dobratic

5. Rozpočtové opatření č. 3 obce Nižní Lhoty v roce 2012

6. Různé, diskuse

                                                                    

 

 

   Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                               starostka