Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na pondělí dne 28. ledna 2013 v 17.00 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

  1. Kanalizace - zadávací dokumentace pro výběr dodavatele služby TDI a BOZP
  2. Kanalizace - zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  3. Dodatek č. 5 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
  4. Protokoly z kontroly prováděné na základě Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
  5. Žádost SK Nošovice - Lhoty, o.s., o příspěvek na činnost
  6. Žádost SK Nošovice - Lhoty, o.s., o příspěvek na ceny
  7. Zápis kontrolního výboru obce Nižní Lhoty ze dne 13. 12. 2012
  8. Příloha č. 1/2013 ke smlouvě o nakládání s odpady
  9. Různé, diskuse

 

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                    starostka