Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na pondělí dne 27. srpna 2012 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

1. Žádost SK Nošovice – Lhoty o příspěvek na činnost mládežnického sportu – kopané

2. Žádost RED EYED CRÜE Praha 4 – Kobylisy o poskytnutí hasičského auta a výjezdní jednotky k dozoru na akci

3. Informace o postupu přípravy kanalizace

4. Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR

5. Výběr zhotovitele veřejné zakázky Organizace výběrových řízení dle zákona   č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oddílná kanalizace obcí Nošovice a Nižní Lhoty

6. Sportovní den SOPM Dobrá

7. Rozpočtové opatření č. 4 obce Nižní Lhoty v roce 2012

8. Různé, diskuse

 

                                                                    

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                    starostka