Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na středu dne 25. ledna 2012 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

1.      Žádost SK Nošovice – Lhoty o příspěvek na ceny

2.      Žádost SDH Nižní Lhoty o finanční příspěvek

3.      Žádost SDH Nižní Lhoty o bezplatný pronájem sálu

4.      Smlouva o dílo na aktualizaci KMD kat. území Nižní Lhoty

5.      Dodatek č. 2 k obchodní smlouvě, kód klienta 152678

6.      Příloha č. 1/2012 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s komunálním odpadem uzavřené mezi Frýdeckou skládkou a.s  a obcí Nižní Lhoty

7.      Dodatek č. 4 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

8.      Smlouva k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení

9.      Zápis ze zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty konané dne 19. 12. 2011

10.  Zápis z provedené kontroly hospodaření Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty k 30. 11. 2011 ze dne 7. 12. 2011

11.  Zápis z 3. jednání kontrolního výboru obce Nižní Lhoty konaného dne 15. 12. 2011

12.  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2011

13.  Protokol z kontroly prováděné na základě Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona     o finanční kontrole v Obci Nižní Lhoty

14.  Různé, diskuse

 

 

                                                                   

   Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                               starostka