Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na středu dne 23. května 2012 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

1. Závěrečný účet obce Nižní Lhoty za rok 2011 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nižní Lhoty za rok 2011

2. Rozpočtový výhled obce Nižní Lhoty na rok 2013 – 2017

3. Uspořádání sbírky použitého ošacení

4. Složení krizového štábu a složení povodňové komise

5. Smlouva č. DSDTVOFJUH49 – Správa daní a poplatků na dodávku programového produktu IS TIS, převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu

6. Kanalizace

7. Rozpočtové opatření č. 1 obce Nižní Lhoty v roce 2012

8. Různé, diskuse

 

                                                                  

  

   Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                               starostka