Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na středu dne 21. listopadu 2012 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

1. Inventarizaci majetku obce, složení inventarizačních komisí a Plán inventur

2. Rozpočtové provizorium

3. Mikulášská nadílka

4. Různé, diskuse

5. Rozpočtové opatření č. 6 obce Nižní Lhoty v roce 2012

                                                                  

 

 

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                    starostka