Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na pondělí dne 2. dubna 2012 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

1. Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2011 v účetní jednotce – Dobrovolný svazek  obcí  Nošovice, Nižní Lhoty,  Vyšní Lhoty

2. Rozpočet Dobrovolného svazku  obcí  Nošovice, Nižní Lhoty,  Vyšní Lhoty na rok 2012

3. Rozpočet SOPM Dobrá na rok 2012

4. Delegování zástupce obce na Řádnou valnou hromadu akcionářů Frýdecké skládky,  a.s., Frýdek-Místek

5. Rozpočet obce Nižní Lhoty na rok 2012

6. Různé, diskuse

 

 

                                                                   

  

Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                               starostka