Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na pondělí dne 18. června 2012 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty za rok 2011

2. Prosba Fondu pro opuštěné a handicapované děti o pomoc

3. Žádost SDH Nižní Lhoty o příspěvek na podporu kulturní a společenské akce, Žehnání nového hasičského vozidla

4. Žádost SDH Nižní Lhoty o zakoupení dětských savic a přetlakového ventilu

5. Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru obce Nižní Lhoty

6. Kanalizace

7. Rozpočtové opatření č. 2 obce Nižní Lhoty v roce 2012

8. Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2011

9. Různé, diskuse

 

                                                                    

 

 Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                               starostka