Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na středu dne 17. října 2012 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

1. Sbírka použitého ošacení, příspěvek na dopravu

2. Mobilní mapování geodetických dat

3. Žádost ŽIRAFY – Integrovaného centra Frýdek-Místek o finanční dar

4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na uznatelné výdaje spojené s činností jednotek SDH

6. Žádost o změření hlučnosti automobilky hygienickou stanicí

7. Dohoda o spolupráci při zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací

8. Převod dopravních staveb v k.ú. Nižní Lhoty z Moravskoslezského kraje na Obec Nižní Lhoty

9. Různé, diskuse

10. Rozpočtové opatření č. 5 obce Nižní Lhoty v roce 2012

                                                                  

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                    starostka