Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na středu dne 13. března 2013 v 17.30 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

 1. Žádost SDH Nižní Lhoty o příspěvek na podporu kulturních a společenských akcí
 2. Žádost SDH Nižní Lhoty o bezplatný pronájem sálu
 3. Žádost Klubu seniorů Nošovice o finanční příspěvek
 4. Prezentace v knize Česká republika, města a obce
 5. Návrh smlouvy GIS pro rok 2013
 6. Žádost Mysliveckého sdružení Nošovice – Lhoty, o.s., o poskytnutí příspěvku na uspořádání myslivecké zábavy
 7. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2012
 8. Příspěvek na činnost krajské organizace Spolku pro obnovu venkova MSK
 9. Smlouva o spolupráci
 10. Žádost Mysliveckého sdružení Nošovice – Lhoty, o.s., o dotaci
 11. Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012
 12. Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2012
 13. Kanalizace – projednání stavu přípravy realizace
 14. Různé, diskuse

 

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                    starostka