Svolání zasedání zastupitelstva obce

 

Svolávám  jednání  zasedání zastupitelstva  obce  na středu dne 12. prosince 2012 v 17.00 hod.  v sále Obecního úřadu v Nižních Lhotách s následujícím programem:

 

1. Žádost Klubu českých turistů, oblast MSK, Na Mýtě 10, Ostrava – Zábřeh, o podporu při obnově Bezručovy chaty na Lysé hoře

2. Žádost ZO ČSOP Nový Jičín, o. s., Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice

3. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v rámci fondu Hyundai Motor Manufacturing Czech „Dobrý soused“

4. Protokol z kontroly pokladny DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty

5. Různé, diskuse

6. Rozpočtové opatření č. 7 obce Nižní Lhoty v roce 2012

                                                                                                        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                    starostka