Obec Nižní Lhoty

 

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 20, konaného dne 30. 7. 2012

(1/20 – 15/20)

 

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 
projednalo:

1/20 program zasedání

2/20 výběr zhotovitele na rekonstrukci mostu

3/20 nabídka Zuzany Rausové, Umělecké agentury, na uspořádání hudebně zábavného pořadu

4/20 kanalizace - informace (Smlouva mandátní)

5/20 návrh rekonstrukce a rozšíření VO Nižní Lhoty – východní část obce u Dobratic

6/20 žádost SDH Nižní Lhoty o zakoupení dětských savic a přetlakového ventilu

7/20 Rozpočtové opatření č. 3 obce Nižní Lhoty v roce 2012

 

 

schvaluje:

8/20 změnu navrženého programu a body jednání budou projednány v pořadí 1. Výběr zhotovitele na rekonstrukci mostu, 2. Nabídka Zuzany Rausové, Umělecké agentury, na uspořádání hudebně zábavného pořadu, 3. Kanalizace - informace (Smlouva mandátní), 4. Návrh rekonstrukce a rozšíření VO Nižní Lhoty – východní část obce u Dobratic, 5. Různé, diskuse, 6. Rozpočtové opatření č. 3 obce Nižní Lhoty v roce 2012

9/20 zadání zhotovení akce „Rekonstrukce mostu přes přivaděč Morávka – Žermanice v k.ú. a obci Nižní Lhoty“ firmě PRONTO STAVBA s.r.o., Ostrava – Vítkovice

10/20 uzavření smlouvy na TDI – autorský dozor s Ing. Jaromírem Dybalem, Smetanova 150, Valašské Meziříčí za celkovou částku 6 600,- Kč a TDI – občasný technický dozor investora s p. Pavlem Chamrádem, Pode Břehy 405, Staré Město, formou dohody o provedení práce (za celou dobu provádění rekonstrukce) v celkové částce 14 000,- Kč

11/20 uspořádání pohádky Aladin a kouzelná lampa v ceně do cca 7 100,- Kč

12/20 příspěvek na 2 ks dětských savic a přetlakový ventil ve výši 12 000,- Kč, s tím, že se částka zahrne do rozpočtového opatření č. 3 obce Nižní Lhoty v roce 2012

13/20 Rozpočtové opatření č. 3 obce Nižní Lhoty v roce 2012 včetně zahrnutí částek 25 000,- Kč na TDI, 7 100,- Kč na produkci pohádky, 25 000,- Kč na dokumentaci rekonstrukce a rozšíření VO,  19 000,- Kč na hasiče a 1 800,- Kč na položku pohonné hmoty

 

 
neschvaluje:

14/20 uspořádání hudebně zábavného pořadu Opereta v růžové zahradě v ceně do cca 8 700,- Kč

 

 
bere na vědomí:

15/20 Smlouvu mandátní mezi Dobrovolným svazkem obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty a firmou ETC Consulting Prague s.r.o., Praha 3

  

 

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                      starostka

 

 

 
 

 

 

                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka