Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 18, konaného dne 23. 5. 2012

(1/18 – 23/18)

 

Zastupitelstvo obce

 

projednalo:

1/18 Závěrečný účet obce Nižní Lhoty za rok 2011 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nižní Lhoty za rok 2011

2/18 Rozpočtový výhled obce Nižní Lhoty na rok 2013 – 2017

3/18 uspořádání sbírky použitého ošacení

4/18 složení krizového štábu a složení povodňové komise

5/18 Smlouvu č. DSDTVOFJUH49 – Správa daní a poplatků na dodávku programového produktu IS TIS, převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu

6/18 Kanalizaci

7/18 Rozpočtové opatření č. 1 obce Nižní Lhoty v roce 2012

8/18 Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN)

9/18 opravu mostů přes žermanický přivaděč

10/18 Žirafu – Integrované centrum Frýdek-Místek

 

 

schvaluje:

11/18 závěrečný účet obce za rok 2011: projednaný závěrečný účet obce uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2011, a to bez výhrad

12/18 uspořádání sbírky pro Diakonii Broumov a o poskytnutí příspěvku  na dopravu ve výši 1000,- Kč

13/18 složení Krizového štábu a Povodňové komise

14/18 uzavření Smlouvy č. DSDTVOFJUH49 – Správa daní a poplatků na dodávku programového produktu IS TIS, převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu mezi Obcí Nižní Lhoty a firmou TOPSPIN Solutions, s.r.o., Smilovice

15/18 Rozpočtové opatření č. 1 obce Nižní Lhoty v roce 2012

16/18 uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) mezi Obcí Nižní Lhoty a ČEZ Prodej, s.r.o., Praha

17/18 zadání zpracování dokumentace pro realizaci rekonstrukce mostů přes žermanický přivaděč p. Ing. Dybalovi, Smetanova 1150, Valašské Meziříčí, za předpokládanou cenu      do 30 tis. Kč

18/18 zadání organizace výběrového řízení na rekonstrukci mostu přes žermanický přivaděč firmě TISPOL s. r. o., Třanovice 1, za předpokládanou cenu cca 15 tis. Kč

 

 

odvolává:

19/18 z funkce člena Valné hromady DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty Ing. Marka Dužyka

 

 

 

jmenuje:

20/18 členem Valné hromady DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty Ing. Jarmilu Klusovou

 

 

bere na vědomí:

21/18 Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Nižní Lhoty za rok 2011

22/18 Rozpočtový výhled obce Nižní Lhoty na rok 2013 – 2017

23/18 poděkování Žirafy – Integrovaného centra Frýdek-Místek za poskytnutí finančního příspěvku

    

 

  

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                      starostka

 

 

  

 

                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka