Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 23, konaného dne 21. 11. 2012

(1/23 - 16/23)

 

Zastupitelstvo obce

 

projednalo:

1/23 program zasedání

2/23 Inventarizaci majetku obce, složení inventarizačních komisí a Plán inventur

3/23 Rozpočtové provizorium

4/23 Mikulášskou nadílku

5/23 nabídky na vytvoření webových stránek obce

6/23 Zápis finančního výboru obce Nižní Lhoty konaného dne 14. 11. 2012

7/23 Rozpočtové opatření č. 6 obce Nižní Lhoty v roce 2012

 

 

schvaluje:

8/23 změnu navrženého programu a body jednání budou projednány v pořadí 1. Inventarizaci majetku obce, složení inventarizačních komisí a Plán inventur, 2. Rozpočtové provizorium, 3. Mikulášská nadílka, 4. Různé, diskuse - a) Nabídky na vytvoření webových stránek obce, b) Zápis finančního výboru obce Nižní Lhoty konaného dne 14. 11. 2012, 5. Rozpočtové opatření č. 6 obce Nižní Lhoty v roce 2012

9/23 složení inventarizačních komisí

10/23 Plán inventur

11/23 rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Nižní Lhoty pro začátek roku 2013 na úrovni skutečnosti roku 2012 až do schválení rozpočtu obce Nižní Lhoty na rok 2013

12/23 poskytnutí pohoštění a daru („počastná“ pro občany a občerstvení a kytky  pro herce) u příležitosti  představení pohádky Aladin a kouzelná lampa a konání Mikulášské nadílky dne 30. 11. 2012

13/23 poskytnutí darů - mikulášských balíčků (41 ks v hodnotě cca 100,- Kč/ks) dětem v celkové hodnotě do 4 100,- Kč

14/23 pořízení nových webových stránek obce v částce pořízení do 20 tis. Kč

15/23 rozpočtové opatření č. 6 obce Nižní Lhoty v roce 2012 s doplněním částky 4 tis. Kč na nákup mikulášských balíčků, a to na položku Věcné dary a dále pak částku 20 tis. Kč na pořízení nových webových stránek, a to na položku Nákup ostatních služeb

 

 

bere na vědomí:

16/23 Zápis finančního výboru ze dne 14. 11. 2012

 

 

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                       starostka

 

 

                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka