Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 19, konaného dne 18. 6. 2012

(1/19 – 20/19)

 

Zastupitelstvo obce

 

projednalo:

1/19 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty za rok 2011

2/19 prosbu Fondu pro opuštěné a handicapované děti o pomoc

3/19 žádost SDH Nižní Lhoty o příspěvek na podporu kulturní a společenské akce, Žehnání nového hasičského vozidla

4/19 žádost SDH Nižní Lhoty o zakoupení dětských savic a přetlakového ventilu

5/19 Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru obce Nižní Lhoty

6/19 kanalizaci

7/19 Rozpočtové opatření č. 2 obce Nižní Lhoty v roce 2012

8/19 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2011

9/19 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

 

schvaluje:

10/19 poskytnutí příspěvku SDH Nižní Lhoty na podporu kulturní a společenské akce, Žehnání nového hasičského vozidla, ve výši poloviny nákladů, tj. do výše 7 500,- Kč

11/19 na základě doporučení Valné hromady DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, v realizační fázi nepokračovat ve spolupráci se společností CSSC, a. s., která projekt řešila    ve fázi přípravné

12/19 Rozpočtové opatření č. 2 obce Nižní Lhoty v roce 2012 včetně zahrnutí částky 7 500,- Kč

13/19 přijetí  investiční dotace v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2012“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce mostu         přes přivaděč Morávka – Žermanice v k. ú. a obci Nižní Lhoty“

 

 

neschvaluje:

14/19 poskytnutí jednorázové podpory Fondu pro opuštěné a handicapované děti Mořkov

 

 

bere na vědomí:

15/19 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty za rok 2011

16/19 žádost SDH Nižní Lhoty o zakoupení dětských savic a přetlakového ventilu s tím, že je nutné žádost doplnit o předpokládanou výši finančních prostředků

17/19 zápis kontrolního výboru ze dne 7. 6. 2012

18/19 informaci Státního fondu životního prostředí o Rozhodnutí o vyjmutí žádosti o podporu z OP Životní prostředí ze zásobníku projektů k realizaci ze dne 29.5.2012, doručeného svazku dne 31.5.2012

19/19 usnesení valné hromady DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty v souvislosti s přechodem akce „kanalizace“ z fáze přípravné do fáze realizační – viz příloha č. 9 a souhlasí s jejich obsahem

20/19 závěrečný účet svazku obcí SOPM Dobrá za rok 2011

 

 

 

 
 

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                      starostka

 

 

 

 
                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka