Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 24, konaného dne 12. 12. 2012

(1/24 - 21/24)

 

Zastupitelstvo obce

 

 

 

projednalo:

1/24 program zasedání

2/24 žádost Klubu českých turistů, oblast MSK, Na Mýtě 10, Ostrava – Zábřeh, o podporu při obnově Bezručovy chaty na Lysé hoře

3/24 žádost ZO ČSOP Nový Jičín, o. s., Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice

4/24 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku v rámci fondu Hyundai Motor Manufacturing Czech „Dobrý soused“

5/24 Protokol z kontroly pokladny DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty

6/24 žádost Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Pražmo – Morávka, o poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2013

7/24 Smlouvu TS a.s., Frýdek-Místek, k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení

8/24 prosbu o finanční podporu krizové telefonické pomoci dětem

9/24 stav přípravy kanalizace

10/24 Rozpočtové opatření č. 7 obce Nižní Lhoty v roce 2012

 

 

 

schvaluje:

11/24 změnu navrženého programu a body jednání budou projednány v pořadí 1. Žádost Klubu českých turistů, oblast MSK, Na Mýtě 10, Ostrava – Zábřeh, o podporu při obnově Bezručovy chaty na Lysé hoře, 2. Žádost ZO ČSOP Nový Jičín, o. s., Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice, 3. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v rámci fondu Hyundai Motor Manufacturing Czech „Dobrý soused“, 4. Protokol z kontroly pokladny DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, 5. Různé, diskuse - a) Žádost Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Pražmo – Morávka, o poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2013, b) Smlouva TS a.s., Frýdek-Místek, k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení, c) Prosba o finanční podporu krizové telefonické pomoci dětem, d) stav přípravy kanalizace, 6. Rozpočtové opatření č. 7 obce Nižní Lhoty v roce 2012

12/24 uzavření Smlouvy č. 163/600/2012 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení Nižní Lhoty mezi Obcí Nižní Lhoty a TS a.s. Frýdek-Místek včetně přílohy č. 1 Seznamu pověřených osob objednatele

13/24 poskytnutí peněžního daru ve výši jedné měsíční odměny paní starostce Marii Gryžboňové Mališové za mimořádnou práci ve prospěch obce

14/24 Rozpočtové opatření č. 7 obce Nižní Lhoty v roce 2012

 

 

 

bere na vědomí:

15/24 žádost o podporu Klubu českých turistů, oblast MSK, Na Mýtě 10, Ostrava – Zábřeh, na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře s tím, že o výši bude rozhodnuto při sestavování rozpočtu pro rok 2013

16/24 žádost o finanční příspěvek ZO ČSOP Nový Jičín, o. s., Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě na provoz záchranné stanice pro rok 2013, s tím, že o výši bude rozhodnuto při sestavování rozpočtu pro rok 2013

17/24 Smlouvu Hyundaie Motor Manufacturing Czech s.r.o., Nižní Lhoty, o poskytnutí finančního příspěvku

18/24 Zápis z kontroly pokladny DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty ze dne                         21. 11. 2012

19/24 žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory pro občany naší obce organizované ve Svazu tělesně postižených v ČR v Místní organizaci Pražmo-Morávka s tím, že o výši bude rozhodnuto při sestavování rozpočtu pro rok 2013

20/24 prosbu o finanční podporu Linky bezpečí na činnost pro rok 2013 s tím, že o výši bude rozhodnuto při sestavování rozpočtu pro rok 2013

21/24 informace o stavu přípravy kanalizace

 

 

  

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                       starostka

 

 

 
 

                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka