Obec Nižní Lhoty

 

Usnesení

zastupitelstva obce Nižní Lhoty č. 17, konaného dne 2. 4. 2012

(1/17 – 21/17)

 

Zastupitelstvo obce

 

projednalo:

1/17 program zasedání

2/17 Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2011 v účetní jednotce – Dobrovolný svazek  obcí  Nošovice, Nižní Lhoty,  Vyšní Lhoty

3/17 Rozpočet Dobrovolného svazku  obcí  Nošovice, Nižní Lhoty,  Vyšní Lhoty na rok 2012

4/17 Rozpočet SOPM na rok 2012

5/17 delegování zástupce obce na Řádnou valnou hromadu akcionářů Frýdecké skládky,  a.s., Frýdek-Místek

6/17 Rozpočet obce Nižní Lhoty na rok 2012

7/17 Směrnici k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

8/17 Obecně závaznou vyhlášku obce Nižní Lhoty č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty

9/17 projektovou dokumentaci na akci Výstavba veřejného osvětlení Nižní Lhoty za přivaděčem

10/17 žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Radost, o.s., Prostějov, o příspěvek

 

 

schvaluje:

11/17 změnu navrženého programu a body jednání budou projednány v pořadí 1. Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2011 v účetní jednotce – Dobrovolný svazek  obcí  Nošovice, Nižní Lhoty,  Vyšní Lhoty, 2. Rozpočet Dobrovolného svazku  obcí  Nošovice, Nižní Lhoty,  Vyšní Lhoty na rok 2012, 3. Rozpočet SOPM na rok 2012, 4. Delegování zástupce obce na Řádnou valnou hromadu akcionářů Frýdecké skládky,  a.s., Frýdek-Místek, 5. Rozpočet obce Nižní Lhoty na rok 2012, 6. Různé, diskuse

12/17 Rozpočet obce Nižní Lhoty na rok 2012 se zapojením částky 500,- Kč pro MS Nošovice – Lhoty, rozpočet se schvaluje jako přebytkový

13/17 Směrnici k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

14/17 Obecně závaznou vyhlášku obce Nižní Lhoty č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nižní Lhoty

15/17 zpracování PD na rekonstrukci a rozšíření VO ve východní části obce                           (u Dobratic) firmou TS a. s., Frýdek-Místek za částku 16 800,- Kč (bez DPH)

 

 

neschvaluje:

16/17 poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Radost, o.s., Prostějov

 

 

 

bere na vědomí:

17/17 Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2011 v účetní jednotce – Dobrovolný svazek obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty

18/17 rozpočet DSO Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty na rok 2012

19/17 rozpočet SOPM na rok 2012

20/17 zápis finančního výboru ze dne 14. 3. 2012

 

 

pověřuje:

21/17 starostku obce pí. Marie Gryžboňovou Mališovou k zastupování obce Nižní Lhoty a výkonu akcionářských práv na Řádné valné hromadě Frýdecké skládky a. s. konané dne         4. 5. 2012

 

 

   

 

          Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                       starostka

 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Jarmila Klusová

                                                                                                                    místostarostka