Provozní řád
 areálu sportovního a dětského hřiště Nižní Lhoty

1.      Provozní doba areálu pro veřejnost od 08.00 do 20.00 hod.
 
2.      Herní zařízení na dětském hřišti jsou určeny pro věkovou kategorii
                  -          Prolézačka Z             od 3 let do 12 let        (maximální zatížení do 400 kg)
                  -          Houpačka Ája           od 3 let do 12 let        (maximální zatížení do 400 kg)
3.      Děti mladší 7 let pouze v doprovodu rodičů
4.      V prostorách areálu je  ZAKÁZÁNO
                  -          užívat zařízení za snížené viditelnosti, špatných povětrnostních podmínek, pokud je kluzké, vlhké, namrzlé
                  -          užívat zařízení v případě zjištění závady nebo jiného poškození
                  -          šplhat na ochranné pletivo a houpat se na ochranných sítích
                  -          vjíždět na kole, skateboardu, aj., do prostoru dětského hřiště
                  -          narušovat, rozhazovat, vynášet, apod., štěrkový povrch dětského hřiště (vrstva tlumící náraz)
                  -          vstupovat se zvířaty
                  -          kouřit a požívat alkoholické nápoje
                  -          poškozovat a znečišťovat areál a jeho zařízení
                  -          užívat areál v rozporu s jeho určením bez souhlasu vlastníka
5.      Při vzniku nebo zjištění závady či škody a rovněž v případě znečištění areálu je uživatel povinen neprodleně informovat provozovatele
6.      V případě úmyslného poškození zařízení je uživatel  povinen vzniklou škodu uhradit
7.      Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné revize herních zařízení areálu
8.      Rezervace areálu a půjčování sportovních potřeb na tel. č.: 602 930 195
 
Důležitá telefonní čísla:  Hasiči 150                  Záchranná služba 155                       Policie 158
 
Majitelem a provozovatelem areálu sportovního a dětského hřiště je Obec Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51  Dobrá, tel. č. 558 642 127