Oběžník č. 13/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 13/2012 ze dne  14. 12. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

 

1.  Kominické služby

Opět jsme zajistili vymetání komínů v obci Nižní Lhoty ve dnech 9. – 10.  1. 2013. Kominík p. Kubala vykoná kominické práce pouze na objednávku. Občané, kteří mají zájem                 o vyčištění komínů, revize, nechť se nahlásí na obecní úřad nejpozději do 7. 1. 2013             do 16 hodin, poté budou objednávky předány p. Kubalovi.

 

 

2. Uzavření Obecního úřadu Nižní Lhoty

Obecní úřad Nižní Lhoty oznamuje občanům, že z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Nižní Lhoty uzavřen v době od 20. 12. 2012 –  1. 1. 2013.

 

 

3. Oznámení o změně ceny vodného pro rok 2013

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly schváleny nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2013:

 

Voda pitná (vodné)                36,59 Kč (cena včetně 15% DPH/m3)*

                                                          

nebo

 

37,39 Kč (cena včetně 17,5% DPH/m3)*

*Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1. 1. 2013

 

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2013, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

 

 

4. Poděkování Obecnímu úřadu Nižní Lhoty

Děkujeme Obecnímu úřadu Nižní Lhoty za zorganizování návštěvy divadla v Ostravě, které se konalo dne 29. 11. 2012. Představení se nám všem líbilo, bylo to příjemné zpestření před vánočním shonem. Za všechny spoluobčany děkuje Bednárková

 

 

 

 

 

5. Fond Hyundai Motor Manufacturing Czech „Dobrý soused“      

Obec obdržela nabídku finančního příspěvku z fondu „Dobrý soused“ na podporu společenského života v obci. Jelikož bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o uspořádání zájezdu na divadelní představení do Ostravy a o již tradičním konání pohádky u příležitosti Mikulášské nadílky, využili jsme této nabídky a požádali o finanční příspěvek. Naše žádost byla kladně vyřízena. Finanční náklady vynaložené na muzikál Noc na Karlštejně včetně dopravného a na pohádku Aladin a kouzelná lampa, které se uskutečnily v měsíci listopadu 2012, nám budou uhrazeny z fondu „Dobrý soused“.

 

 

6. Parkování vozidel na místních komunikacích

Žádáme občany, aby svá vozidla neparkovali na místních komunikacích, brání tím plynulému a bezpečnému silničnímu provozu. V zimním období pak parkující vozidla značně ztěžují zimní údržbu místních komunikací.

 

 

7. Mše svaté ve farnosti Dobrá

24. 12. 2012                15.00 hod. a 22.00 hod.

25. 12. 2012                 8.00 hod. a 10.30 hod.

26. 12. 2012                 8.00 hod. a 10.30 hod.

31. 12. 2012               10.30 hod. a Prašivá 15.00 hod. 

  1.   1. 2013               10.30 hod. a 15.00 hod.

 

Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po celý další rok 2013 Vám všem přeje a vyprošuje P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

 

 

 

8. Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé akce tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás v republice.  

 

Další ročník sbírky bude probíhat od 2. do 15. ledna 2013.

 

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.


Jak můžete sbírku podpořit?

         dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo finančním          příspěvkem na tříkrálové konto, č. ú. 66008822/0800 

         jako koledník

         příspěvkem do kasičky koledníků

        doporučte nás svým přátelům, například prostřednictvím Facebooku

 

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

 

Za Charitu Frýdek-Místek

Renáta Zbořilová, koordináta Tříkrálové sbírky

 

 

 

 

                                         

 

Placená inzerce:

1.