Oběžník č. 12/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 12/2012 ze dne  15. 11. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

 

1. Pohádka Aladin a kouzelná lampa

Obec Nižní Lhoty zve nejen děti, rodiče a prarodiče, ale každého kdo má rád divadlo,           na orientální pohádku „Aladin a kouzelná lampa“ v podání sólistů činohry Slezského divadla v Opavě, která se bude konat v pátek dne 30. listopadu 2012 od 16.45 hod. v sále Obecního úřadu Nižní Lhoty. Letáček v příloze. Vstup zdarma.

 

Obec a SDH Nižní Lhoty zároveň připravili, pro děti do 15-ti let, opravdovou mikulášskou nadílku s Mikulášem a anděly, možná přijde i čert. (Dětem do 15-ti let s trvalým pobytem Nižní Lhoty budou předány mikulášské balíčky. Ostatní, pokud chtějí, si mohou pro své děti přinést nadílku).

 

V každodenním shonu dnešní doby je jistě dobré se na chvíli zastavit, odpočinout si a vyšetřit chvilku na své blízké. A tak jsme se rozhodli Vám všem „malým i velkým“ nadělit mikulášský dárek v podobě veselé pohádky.

 

 

2. Závěr zjišťovacího řízení záměru „CKD skladová hala“.

Na úřední desce Obecního úřadu Nižní Lhoty a elektronické úřední desce http://www.niznilhoty.cz/uredni-deska.html je zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení záměru „CKD skladová hala“.

3. Muzikál Noc na Karlštejně

Sdělujeme občanům přihlášeným na zájezd na muzikál Noc na Karlštejně, že odjezd autobusu od Obecního úřadu Nižní Lhoty bude ve čtvrtek dne 29. 11. 2012 v 17.00 hodin.

 

 

4. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

13. 12. 2012    ČT         7.30 -  9.00 hod.                  

14. 12. 2012            7.30 -  9.00 hod.                  

 

 

                                                       

 

 

 

 

         Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

Placená inzerce:

1.        

Prodej pečiva

Dáváme tímto na vědomí, že Pekárna Pino z Frýdku-Místku zahájí dne              20. 11. 2012 provoz pojízdné prodejny pečiva.

 

Do obce Nižní Lhoty budeme zajíždět vždy v úterý a ve čtvrtek, stanoviště pojízdné prodejny bude na tomto místě:    Obecní úřad                 od 9.00 – do 9.25 hod.

 

V případě zájmu budeme zavážet i v sobotu.

Těšíme se na Vás!                                                                                                                                                                                                               

2.

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

Kde:       Rybárna - Vyšní Lhoty pod Prašivou

      

Kdy:       20. – 22. 12. od  900  do  1800         - hlavní prodej              23. 12.              od  900  do  1400         - hlavní prodej 

 

Od 14. 12. prodej denně od 900 do 1600

Poskytujeme veškeré služby: kuchání, odšupinění, stahování kůže

 

Nabídka:  kapr, pstruh, lín, tolstolobik, amur, losos

Prodej vánočních stromků – stříbrný smrk

 

Tel: 602 252 781                           www.rybako.cz

 

3.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16.30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz