Oběžník č. 9/2012

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 9/2012 ze dne 30. 8. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 
 

1. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

14.9.2012                  7.30 -  9.00                 1.10.2012         Po          7.30 -  9.00

24.9.2012         Po          7.30 -  9.00                 2.10.2012         Út          7.30 -  9.00

25.9.2012         Út          7.30 -  9.00                 3.10.2012         St         14.30 -16.00

26.9.2012         St         14.30 -16.00                 4.10.2012         Čt           7.30 -  9.00

27.9.2012         Čt           7.30 -  9.00                 5.10.2012                  7.30 -  9.00

8.10.2012         Po          7.30 -  9.00 hod.

2. Veřejná vyhláška – Oznámení vlastníkům pozemků 

Na úřední desce Obecního úřadu Nižní Lhoty a na elektronické úřední desce http://www.niznilhoty.cz/uredni-deska.htmlje vyvěšena Veřejná vyhláška – Oznámení vlastníkům pozemků o možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality CZ0810004 Niva Morávky.

 

3. Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky

Zveme občany na Sportovní den pořádaný Sdružením obcí povodí Morávky, jehož součástí je i naše obec, konaný dne 8. 9. 2012. Program akce je uveden v příloze. Občerstvení na akci je zajištěno. Přijďte podpořit naše soutěžící.

 

Zároveň tímto vyzýváme dospělé i děti, kteří by chtěli soutěžit dne 8. 9. 2012 za naši obec ve sportovních disciplínách (děti – koloběžková překážková dráha, balanční štafetový běh s míčem, střelba na basketbalový koš, kop fotbalovým míčem na vytyčené cíle v brance, štafetový skok v pytlích; dospělí – branný štafetový běh s plněním úkolů na čas, hod syrovým vejcem). Prosíme, přihlaste se na Obecním úřadě v Nižních Lhotách nejpozději do 6. 9. 2012 do 11.00 hodin osobně nebo telefonicky, abychom mohli sestavit soutěžní týmy.

 

4. Nepořádek u kontejnerů na separovaný odpad

Žádáme občany, kteří přinesou kartonové krabice do separovaného odpadu, aby je nenechávali postavené vedle kontejneru, ale roztrhali je a uložili do kontejneru na papír.

 

5.  Kominické služby

Na základě poptávky občanů po kominických pracích jsme zajistili vymetání komínů v obci Nižní Lhoty ve dnech 1. – 2.  10. 2012.

Kominík p. Kubala pro velkou zaneprázdněnost vykoná práce pouze na objednávku. Občané, kteří mají zájem o vyčištění komínů či kontrolu, nechť se nahlásí na obecní úřad osobně nebo telefonicky nejpozději do 24. 9. 2012 do 12.00 hodin, poté budou objednávky předány p. Kubalovi.

Dle nařízení vlády č. 91/2010 je povinen vlastník, správce a uživatel budov, jiných objektů včetně rekreačních, zajistit čištění komínů. U kotlů, kamen či ohřívačů vody s výkonem        do 50 kW na tuhá paliva s provozem celoročním 3x ročně, spotřebiče s provozem do 6 měsíců v roce 2x ročně, čištění komínů lze dělat svépomocí, v tom případě je nutná kontrola odbornou firmou alespoň 1x ročně.

U kotlů na plynná paliva musí být čištění a kontrola provedena 1x ročně odbornou firmou, chaty a chalupy u všech paliv nejméně 1x ročně.

 

Čištěním se rozumí: zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí  a kondenzátů (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu), odstranění sazí z půdice komínového průduchu, kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro  odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod.

Kontrolou se rozumí: zjištění stavebního stavu spalinové cesty (stav použitého materiálu a provedení, vlhkost zdiva apod.), zjištění těsnosti spalinové cesty a kontrola odstranění závad     z předešlé prohlídky a vystavení tzv. Zprávy o provedení kontroly.

 

 

 

 

         Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

Placená inzerce:

1.

KMBT_C20020120605071239~1

2.

 

Příloha: