Oběžník č. 7/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 7/2012 ze dne 10. 7. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

1. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

V době od 16. 7. – 27. 7. 2012 a od 2. 8. – 13. 8. 2012

PO, ÚT, ČT, PÁ                    7.30 –   9.00 hod.

ST                                         14.30 – 16.00 hod.

 

2. Nábor do fotbalového týmu žáků

SK Nošovice – Lhoty oddíl kopané pořádá nábor do fotbalového týmu žáků. Začínáme u nejmenších, tj. ročník 2006 a všech, kteří jsou starší a to až do 15-ti let věku. Pokud máš zájem se fotbalu věnovat nebo to jen zkusit a nezávazně si zahrát, přijď 10. července 2012 v 17.00 hod. na hřiště do Nošovic. Více info najdeš na www stránkách SK Nošovice-Lhoty (www.sknosovicelhoty.cz), kde se v diskusi můžeš dotázat na další informace, popř. zavolat na tel. č. 739 472 392, p. Vojkovský Lumír.

 

3. Ze života ZŠ a MŠ  v Nošovicích

Malé poohlédnutí za uplynulým školním rokem. Základní školu v Nošovicích navštěvovalo ve šk. roce 2011/2012 celkem 38 žáků. Z toho 26 z Nošovic, 9 z Nižních Lhot, 1 z Dobré, 1 ze Skalice a 1 z Hnojníku. Vyučovali se ve třech třídách, pracovali podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Do spádové školy v Dobré přejde po prázdninách 5 žáků, jeden bude pokračovat na sportovní škole ve Frýdku-Místku.

Školní družinu navštěvovalo 25 dětí. V družině probíhaly zájmové a odpočinkové aktivity a kroužky: zdravotní, dopravní, angličtinka a vaření. 

V ZŠ pracovalo pět pedag. pracovníků, vychovatelka, dva správní zaměstnanci a účetní.

Průměrný prospěch za II. pololetí byl  1,19. Se samými „1“ máme 15 žáků, ostatní prospěli s vyznamenáním nebo velmi dobrým prospěchem, žádný z žáků nebyl hodnocen dostatečným ani nedostatečným prospěchem.

Chování: Za II. pol. byla udělena 1 důtka ředitele školy, napomenutí 8 žákům za zapomínání a nevhodné chování. Pochval bylo uděleno 15, a to za výborný prospěch, chování, aktivitu či reprezentaci  školy.

V současnosti realizujeme ve škole projekt EU „Peníze do škol“. Zakoupeno bylo 8 notebooků, učební pomůcky a část finančních prostředků je věnována na vzdělávací akce učitelů a vytváření programů pro žáky.

Aktivity uskutečněné v posledním čtvrtletí: Velikonoční jarmark, zájezd do Příbora  k památníku čs. letců a uctění památky místního rodáka p. A. Mikoláše, návštěva Obecné školy v Kozlovicích, beseda ke dni Země s publicistou a spisovatelem p. Neuwirtem, Čarodějnický slet, dílny „Tatínkové s dětmi maminkám“, návštěva Hasičského záchranného sboru MSK,  Den dětí, školní výlet do Kopřivnice a na Hukvaldy. V rámci projektu Zdravá výživa jsme věnovali celé dopoledne Dni jódu, naši „páťáci“ získali 3. místo v soutěži Hravě žij zdravě a jsme  zapojeni do celostátních projektů Ovoce do škol a Mléčné svačiny. Ukončena byla ekologická soutěž  sběru papíru, PET lahví a víček – obsadili jsme 8. místo.

Práce v  ZŠ o prázdninách – běžná údržba, opravy a úklid. Ke zkvalitnění přípravy stravy se školní kuchyň dočká pořízení konvektomatu. Zato podzimní měsíce budou náročné. Školu čeká výměna některých  oken, zateplení budovy a realizace půdní vestavby.  Věříme, že počasí nám bude nakloněno, finance rovněž a škola bude pěkně připravena na sté výročí v roce 2013.

Slavnostní ukončení šk. roku proběhlo 29. 6. 2012 za účasti hostů a zaměstnanců školy. Žáci  dostali odměnu za svou celoroční práci a  vyhodnoceni byli nejlepší sběrači papíru, plastu a víček. Žákům odcházejícím na jiné školy byl věnován Pamětní list a  kniha, kterou každoročně daruje Klub rodičů. Nový šk. rok zahájíme v pondělí 3. září 2012.

Příjemné prožití letních dnů.      Za základní školu A. Sobková

 

       

 

 

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

 

Placená inzerce:

1.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16.30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz


2.