Oběžník č. 6/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 6/2012 ze dne 15. 6. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

 

1. Žehnání nového hasičského auta

Vážení spoluobčané jste srdečně zváni na žehnání nového hasičského auta – viz příloha oběžníku.

 

2. Fotky z akcí

Na internetové adrese http://241deda.rajce.idnes.cz/ naleznete fotografie z akcí pořádaných v obci Nižní Lhoty ze soukromého fotoarchivu pana Milana Kubicy.

 

3. Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P k parkovacím průkazům


dosavadní označení do automobilu

se symbolem invalidního vozíku

           Označení vozidel 01

 

nová parkovací karta pro osobu těžce zdravotně postiženou

                  


Magistrát města Frýdku-Místku upozorňuje, že pro osoby se zdravotním postižením byl v roce 2011 zaveden nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé těchto označení je mohou používat pouze do ukončení jejich platnosti, tedy do 31. prosince 2012!!!

Proto je nutné provést výměnu včas. K datu 31.5.2012 je zatím vydaných pouze 600 nových parkovacích průkazů. Stále je tedy potřeba přibližně za stejné časové období vyměnit ještě kolem 2400 původních označení. V současné době je možno si potřebnou výměnu vyřídit bez čekání. K závěru roku lzeedpokládat, že se vyřizování parkovacích průkazů nepříjemně protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách s velmi dlouhou čekací dobou!

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

- občanský průkaz

- průkaz mimořádných výhod

 (ZTP, ZTP/P)

- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm

- původní označení motorového vozidla (vozíček v modrém poli)

- rodný list zdravotně postiženého dítěte (jestliže vyřizuje zákonný zástupce)

- listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka (pokud je ustanoven opatrovník)

- přítomnost zmocněnce za osobu, která není schopna podpisu + lékařské potvrzení o této skutečnosti

 

Kde se výměna provádí ?_

Magistrát města Frýdku-Místku

odbor sociální péče

oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

Tel.: 558 609 690, 558 609 606

úřední hodiny

Po, St 08:00 – 17:00

Čt 13:00 – 15:00

 

4. Plánované vypínání el. energie

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky  elektřiny dne 10. 7. 2012 v době od 7.30 hod. do 15.00 hod. v obci Nižní Lhoty, jen v části obce u Dobratic (za žermanickým přivaděčem). Letáky vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.

 

 

 

      Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

 

 

 


Příloha:

 

SDH Nižní Lhoty                           Obec Nižní Lhoty

                                     

Vás srdečně zvou

na

žehnání nového hasičského auta

 

konané v sobotu  dne 23. 6. 2012 v 15,00 hodin v prostorách dětského hřiště u Obecního úřadu v Nižních Lhotách

 

Program: žehnání nového hasičského auta, požární útok dětí, přehlídka techniky IZS, vystoupení souboru Ostravička, reprodukovaná hudba – volná zábava.

 

Po celou dobu zajištěno bohaté občerstvení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Placená inzerce:

1.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16.30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz


 

 

 

2.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nabízím  ZEMNÍ PRÁCE: 

- okopávání budov

- izolace základů domů

- zemní a výkopové práce strojem (výkopy, základy, přípojky, bazény, podklady pod zámkové dlažby, chodníky, terénní úpravy)

F-M,  tel.: 774 681 700, 775 637 265

 

 

ŽUMPA 12m3 – 37.500 Kč     1-komorová železobetonová      cena včetně dopravy do 20 km od Frýdku-Místku, výkopu, osazení, zahrnutí

Tel: 608 877 165

Nabízíme:

-stavby rodinných domů

-zateplení fasád

-čištění fasád

-zámkové dlažby

-sádrokartony

-omítky, obklady, dlažby

-stavby plotů

-zemní práce pásovým bagrem

 Jiří Fluksa, tel: 608 877 165, www.stavby-rd.cz


 

 


 


 

 

 

4.