Oběžník č. 5/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 5/2012 ze dne 24. 5. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

 

1. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

       25. 5. 2012                7.30 –   9.00 HOD.                

 

2. Kácení máje

SDH Nižní Lhoty Vás srdečně zve na kácení máje, smažení vaječiny a dětský den. Toto vše se bude konat v pátek 1. 6. 2012 v 18 hodin na fotbalovém hřišti v Nižních Lhotách. Občerstvení bude zajištěno. Vajíčka si doneste s sebou. Na Vaši účast se těší výbor SDH Nižní Lhoty.

 

3. Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že v termínu od 1. 6. 2012  do 4. 6. 2012 bude v obci Nižní Lhoty prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky Ovod, spol. s r.o., Opava. Současně si Vás dovolujeme informovat, že změnu v provádění odečtů si můžete ověřit telefonicky na call centru SmVaK Ostrava a.s. – tel. č. 840 111 123.

 

4. Koncert žáků

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové dipl. um. spolu s jejími žáky Vás zvou                  na KONCERT ŽÁKŮ, který se koná ve společenském sále ZŠ Dobrá dne 15. června 2012 v 16.30 hodin. Těšíme se na Vaši účast.

 

 

5. Nález svazku klíčů

Dne 19. 4. 2012 byl v obci Nižní Lhoty nalezen svazek klíčů. Majitel klíčů, nechť se přihlásí na Obecní úřad Nižní Lhoty, tel. č. 558 642 127.

 

 

6. Sbírka použitého ošacení

Opět byla vyhlášena humanitární sbírkaletního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek), péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, která se uskuteční v obci Nižní Lhoty. Nebudou se odebírat dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.

Věci můžete odevzdat v pondělí dne 28. 5. 2012 v době 6.00 – 16.30 hod., v úterý dne         29. 5. 2012 v době 6.00 – 14.00 hod.,  ve středu dne 30. 5. 2012 v době 6.00 – 16.30 hod., ve čtvrtek dne 31. 5. 2012 v době 6.00 – 14.00 hod. a v pátek dne 1. 6. 2012 v době 6.00 – 11.00 hod. na Obecním úřadě Nižní Lhoty.

Jedná se o použité věci. Věci uložte do igelitových pytlů či krabic a převažte motouzem, a to z důvodu transportu.

 

7. Výzva

Zastupitelstvo obce na základě opětovných žádostí vyzývá občany k tomu, aby ve dnech pracovního klidu (tj. neděle a svátky) nerušili své spoluobčany hlukem motorových sekaček na trávu a hlukem motorových pil. Neděle by měla být dnem klidu a odpočinku, tak se pokusme být k sobě navzájem ohleduplní.

8. Jízda motorovými vozidly v terénu a zákon

Vážení spoluobčané, možná jste již zaregistrovali v tisku a sdělovacích prostředcích zprávy o bezpečnostních akcích zaměřených na neoprávněnou jízdu motorovými vozidly ve volné přírodě v oblasti Beskyd. Tyto akce jsou jedním z výstupu společného jednání starostů obcí mikroregionu Sdružení obcí povodí Morávky se zástupci orgánů ochrany přírody, mysliveckých sdružení, Povodí Odry, Lesů ČR a Policie ČR.

 

Malé shrnutí ze společného jednání včetně informací týkajících se jízdy motorovými vozidly ve volné přírodě a její právní důsledky jsou uvedeny v příloze tohoto oběžníku.

 

 

 

 

       Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

Placená inzerce:

1.

 

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16.30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

 

  1. SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA

Kdo má zájem naučit se hrát na tyto hudební nástroje:

zobcové flétny            -     sopránová

-         altová

-         tenorová

-         basová

klavír

pozoun

akordeon

příčná flétna

Přihlaste se dne 6. září 2012 v MŠ v Nošovicích, v době od 7.30 do 8.30 hodin nebo v ZŠ v Nošovicích, v době od 11.45 – 13.00 hodin nebo v přízemí školní družiny ZŠ Dobrá, v době od 13.15 – 15.30 hodin. Schůzku si můžeme individuálně domluvit (tel. č. 604 821 849). Těší se na Vás Miriam Dýrrová dipl. um.

3.

 

4.

Kadeřnictví, manikúra               

a nehtová modeláž

 

Nově Otevřeno!

 V Nošovicích v Obecním domě                       

(1.patro nad prodejnou smíšeného zboží)

Nabízíme:

        Stříhání dámské, pánské a dětské        - Lakování

         Foukaní vlasů                                    - Masáž rukou

        Barvení vlasů                                     - Suchá manikúra

        Melírování vlasů                                 - Mokrá manikúra

        Společenské a svatební účesy             - Japonská manikúra  P-Shine

        Trvalá ondulace                                  - Nehtová modeláž gel, akrygel

Otevírací doba kadeřnictví:  V případě zájmu lze nabídku služeb

Po a 8:00h-17:00h                    rozšířit (depilace, parafínový zábal)

St 12:00h-19:00h                  Manikúra a nehtová modeláž

So pouze na objednání                         na objednávku

tel. 776 191 501          tel. 723 360 239

 

5.

 

  

Příloha

Vážení spoluobčané,

 

stále více se rozmáhající jízda motorovými vozidly, převážně terénními motocykly a čtyřkolkami ve volné přírodě, nejenže poškozuje přírodu jako takovou (ničí porosty, ruší zvěř, devastuje půdu, aj.), ale i obtěžuje občany nadměrným hlukem a nezřídka dochází i k přímému ohrožení pěších občanů a turistů. Rovněž je tímto jednáním neoprávněně zasahováno do vlastnického práva občanů.

 

Jelikož nám, představitelům obcí sdružených v mikroregionu  Sdružení obcí povodí Morávky není tento stav lhostejný, bylo svoláno společné jednání starostů obcí, zástupců mysliveckých sdružení, orgánů ochrany přírody, správců lesů a vodních toků, krajského úřadu a Policie ČR, ve věci společného postupu vedoucího k zamezení protiprávního jednání motoristů.

 

Ve společné diskusi se zúčastněné strany shodly na tom, že se jedná, jak o nevyzrálé občany motoristy teenagery, možná neuvědomující si závažnost a protiprávnost svého jednání, tak i občany vyzrálé, mnohdy i s vysokým společenským postavením. Všechny však spojuje jedno, bezohledné chování vůči přírodě a svému okolí. Shoda panovala i v tom, že problematika motoristů ve volné přírodě je naší společností často přehlížena a tiše tolerována, neboť se týká jen části populace, převážně obyvatel venkova. Možná je společnost k tomuto jevu nevšímavá pro každodenní starosti dnešní doby a výskyt daleko závažnější trestné činnosti, která je však právě jedním z důsledku dlouhodobého přehlížení „běžného nedodržování“ právních norem, jak říká lidové rčení „S jídlem roste chuť“.

 

Zástupci všech zúčastněných stran se vyjádřili ze svých pozic k dané problematice, informovali o zákonných možnostech svých institucí vedoucích k zamezení protiprávního jednání a dohodli se na společném postupu, jehož úspěšnost do značné míry závisí na podpoře občanské veřejnosti.

 

Každý sám nejlépe ví, do jaké míry se ho tato problematika týká, zda i on sám či jeho děti mají doma terénní motorku, čtyřkolku, zda ji má ten či onen ve vesnici a užívá ji v souladu se zákonem, tedy využívá některou z motokrosových drah (Paskov, Orlová, Nový Jičín, Bartošovice, Velké Heraltice, apod.) nebo ničí přírodu kolem nás a obtěžuje své okolí hlukem.

 

Obracíme se touto cestou ke všem s naléhavým apelem, nebuďme lhostejní k tomu, co se děje kolem nás, uvědomme si svou občanskou odpovědnost a najděme odvahu říkat věci otevřeně, upozorňovat, napomínat a v případě potřeby, pokud je to nutné, i dosvědčit skutečnosti.

 

Občané se mohou obracet se svými žádostmi o pomoc, s informacemi, apod., osobně přímo na Obvodní oddělení Policie ČR v Nošovicích, kde je fyzicky zajištěna nepřetržitá dozorčí služba nebo tamtéž telefonicky na čísla 558 641 333, 974 732 711, případně též prostřednictvím e-mailu: fmoopnosovice@mvcr.cz.

 

Pro lepší informovanost uvádíme to, co by měl každý z nás vědět, především ten, kdo si chce zakoupit terénní motocykl či čtyřkolku.

 

JÍZDA MOTOROVÝMI VOZIDLY V TERÉNU A ZÁKON

 

Podmínky pro vjezd motorových vozidel mimo silnice, tj. do terénu (volné přírody) upravuje hned několik zákonů. Rozhodující většina území státu je pro motorová vozidla legálně nepřístupná! Vjezd je často možný jen se souhlasem vlastníka pozemku, nebo ve zvláštních případech, z nichž ani jeden nesouvisí s rekreační terénní jízdou.

1) Jízda po POLÍCH, LOUKÁCH A POLNÍCH CESTÁCH mimo chráněná území

Právo na volný průchod přes pozemky stanoví § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nelze je však zaměňovat za právo k vjezdu na tyto pozemky.

 

Vjezd na pozemek umožňuje zákon č. 40/1961 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v rámci úpravy sousedského práva vlastníkům sousedních pozemků na nezbytnou dobu a v nezbytné míře, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedních pozemků a staveb. Jestliže došlo v souvislosti s vjezdem na cizí pozemek ke vzniku škody, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit. Vlastník pozemku se může dovolávat ochrany žalobou.

 

Polní a lesní cesty jsou podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, účelovou komunikací. Účelová komunikace podle § 7 citovaného zákona slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

 

2) Jízda LESEM mimo chráněná území

Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně zakazuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (tento zákaz nemusí být upraven zákazovou značkou, neboť vyplývá ze zákona). Lesem se dle § 2 zákona rozumí lesní porosty a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Podle § 3 jsou lesem i zpevněné pozemní komunikace, tj. účelové komunikace ve smyslu zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Lesní zákon v § 20 odst. 1 zakazuje v lese, tj. i na (lesních) účelových komunikacích, rušit klid a ticho a dále jezdit a stát s motorovými vozidly.

 

Porušení zákazu je přestupkem podle § 53 odst. 1 písm. g) lesního zákona, za který může lesní stráž nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (orgán státní správy lesů) uložit fyzické osobě pokutu do výše 5 000,- Kč.

 

Vedle lesního zákona i zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, v § 9 zakazuje plašit zvěř, a to jakýmkoliv způsobem. Myslivecká stráž je oprávněna v odůvodněných případech zastavovat vozidla.

 

3) Jízda na území NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY SKALICKÁ MORÁVKA (chráněné území)

Podle § 3 odst. e) vyhlášky MŽP č. 543/2006 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka, lze jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (zde Správy CHKO Beskydy) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky.

Tento souhlas může Správa CHKO vydat pouze ve správním řízení formou rozhodnutí. Pro potřeby kontroly v terénu je držitel souhlasu obvykle vybaven tzv. kartou (povolenkou) – se zeleným pruhem, kde je mj. uvedeno č. j. příslušného rozhodnutí.

Při kontrolní činnosti ochrany přírody jsou akceptovány povolenky vydávané lesními správami podniku Lesy ČR, neboť jde většinou o vozidla potřebná pro lesní hospodaření apod. Obdobně je tolerován pohyb např. lesních dělníků osobními vozy, pokud mají písemnou objednávku prací schválenou revírníkem Lesů ČR.

 

Porušení zákazu vjezdu mimo silnice a místní komunikace na území NPP je klasifikováno jako přestupek podle § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK, za který může orgán ochrany přírody – Správa CHKO, případně Česká inspekce životního prostředí, uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč.

V závažných případech (např. komerční provozování ilegálního motokrosu v NPP) může jít dokonce o trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181 trestního zákona.