Oběžník č. 4/2013

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 4/2013 ze dne 7. 5. 2013

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

 

1. Harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu (mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, televizory, obrazovky, lednice, zářivky, výbojky, rádia, počítače, jiný elektro odpad, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, vyřazené léky, zbytky či použité obaly od postřiků) se uskuteční v sobotu dne 11. května 2013 na následujících sběrných místech:

Dobratice                   prodejna na Bukovicích                       9.45 – 10.00 hodin

                                  

Nižní Lhoty               u obecního úřadu                               11.25 – 11.40 hodin

 

V tento den bude také u Obecního úřadu v Nižních Lhotách přistaven kontejner na sběr velkoobjemového odpadu (např. matrace, koberce, kočárky, skříně apod., nebude odebírán drobný domovní odpad ani železný šrot). Apelujeme na občany, aby lednice, mrazničky, televizory a jiný elektroodpad (monitory, varné konvice, žehličky, rádia, tiskárny, mikrovlné trouby, aj.)  odevzdávali kompletní – v nerozebraném stavu a neukládali tento odpad do velkoobjemového kontejneru, neboť je odebírán jako odpad nebezpečný, který se odváží v pojízdné sběrně přistavené (na sběrném místě) ve výše uvedené době. Nerozebrané elektrospotřebiče jsou odebírány jako zpětný odběr, tj. s menší úhradou za likvidaci.

 

Zároveň upozorňujeme občany, že dva velkoobjemové kontejnery stabilně umístěné         za obecním úřadem jsou určeny pouze pro ukládání železného šrotu (zbaveného jakýchkoli příměsí či nečistot, tj. např. ráfky kol zbavené plášťů, kovová kostra kočáru       bez čalounění, apod.), nikoliv k ukládání velkoobjemového či jiného odpadu jako jsou křesla, pneumatiky, skříňky, židle, apod.

V souvislosti s blížícím se sběrem nebezpečného a velkoobjemového odpadu a stále se vyskytujícím nedodržováním třídění a nepořádkem u sběrných nádob na separovaný sběr (sklo, papír, plast) žádáme občany, aby ukládali odpady do nádob dle druhů (sklo bílé, sklo barevné, papír, plast, železo) a neodkládali odpad mimo sběrné nádoby.

 

2. Nábor do oddílu kopané

Vážení rodiče, SK Nošovice – Lhoty, oddíl kopané, zve další chlapce a děvčata se zájmem o fotbal, zejména ročníky 2006 a 2007, aby se přidali k již fungujícím mládežnických týmům. Pro případné informace volejte p. Čagalu, tel. 776 638 851. Těšíme se na Vás!!!

 

3. Podomní prodejci energií

V posledních měsících se opětovně množí případy jednání podomních prodejců. I když se někteří podomní prodejci prezentují tím, že svou činnost oznámili na obecním úřadě, není  to až na ojedinělý případ pravda a už vůbec to neznamená, že tuto nabídku obecní úřad doporučuje.

 

4. Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

V příloze oběžníku je zveřejněn Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí od Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Frýdek-Místek.

 

 

 

 

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

 

 

 

 

 

Placená inzerce:

1.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv

-  včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz