Oběžník č. 4/2012

 

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 4/2012 ze dne 24. 4. 2012

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

 

 

1. Stavění máje

Stavění máje se koná v pondělí dne 30. dubna 2012 v 17.00 hodin na dětském hřišti  u obecního úřadu  v Nižních Lhotách. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou hasiči.

 

 

2. Uzavření Obecního úřadu Nižní Lhoty

Obecní úřad Nižní Lhoty oznamuje občanům, že z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Nižní Lhoty uzavřen v pondělí dne 30. 4. 2012.

 

 

3. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

PO       30. 4. 2012                7.30 –   9.30 HOD.               

PO         7. 5. 2012                7.30 –   9.00 HOD.               

 

 

4. Harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu (mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, televizory, obrazovky, lednice, zářivky, výbojky, rádia, počítače, jiný elektro odpad, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, vyřazené léky, zbytky či použité obaly od postřiků) se uskuteční v sobotu dne 19. května 2012 na následujících sběrných místech:

Dobratice                   prodejna na Bukovicích                       9.45 – 10.00 hodin

                                  

Nižní Lhoty               u obecního úřadu                               11.25 – 11.40 hodin

 

V tento den bude také u Obecního úřadu v Nižních Lhotách přistaven kontejner na sběr velkoobjemového odpadu (např. matrace, koberce, kočárky, skříně apod., nebude odebírán drobný domovní odpad ani železný šrot). Apelujeme na občany, aby lednice, mrazničky, televizory a jiný elektroodpad (monitory, varné konvice, žehličky, rádia, tiskárny, mikrovlné trouby, aj.)  odevzdávali kompletní – v nerozebraném stavu a neukládali tento odpad do velkoobjemového kontejneru, neboť je odebírán jako odpad nebezpečný, který se odváží v pojízdné sběrně přistavené (na sběrném místě) ve výše uvedené době. Nerozebrané elektrospotřebiče jsou odebírány jako zpětný odběr, tj. s menší úhradou     za likvidaci.

 

Zároveň upozorňujeme občany, že dva velkoobjemové kontejnery stabilně umístěné         za obecním úřadem jsou určeny pouze pro ukládání železného šrotu (zbaveného jakýchkoli příměsí či nečistot, tj. např. ráfky kol zbavené plášťů, kovová kostra kočáru       bez čalounění, apod.), nikoliv k ukládání velkoobjemového či jiného odpadu jako jsou křesla, pneumatiky, skříňky, židle, apod.

V souvislosti s blížícím se sběrem nebezpečného a velkoobjemového odpadu a stále se vyskytujícím nedodržováním třídění a nepořádkem u sběrných nádob na separovaný sběr (sklo, papír, plast) žádáme občany, aby ukládali odpady do nádob dle druhů (sklo bílé, sklo barevné, papír, plast, železo) a neodkládali odpad mimo sběrné nádoby

 

 

5. Daň z nemovitostí za rok 2012

Finanční úřad ve Frýdku-Místku oznamuje, že do 16. 5. 2012 je v budově finančního úřadu, Na Poříčí 3208, v kanceláři č. dveří 320, ve dnech PO, ST od 8.00 do 17.00 hod., ÚT od 8.00 do 15.00 hod., ČT od 8.00 do 14.30 hod., PÁ od 8.00 do 14.00 hod., zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se stanovuje daňovým subjektům daň z nemovitostí za rok 2012. V rámci rozšíření služeb poplatníkům je umožněno nahlédnout daňovým subjektům     do tohoto hromadného předpisného seznamu prostřednictvím pověřených pracovníků            na všech finančních úřadech v ČR.

 

 

6. Poutě a mše svaté v roce 2012

 Farní kostel sv. Jiří Dobrá: 

 malá pouť  -  úterý       24. 4.  v 17.45 hod.  

 velká pouť -  neděle     29. 4.  v   8.00 

    v 10.30 hod.  /generální vikář Mons. Mgr. Martin David/

 krmáš        -  neděle      16. 9.  v   8.00 a 10.30 hod.

 

 Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:  www.ado.cz/poutni/

                         malá pouť         - středa      13. 6. v 10.30 hod. a v  17.45 hod.

                         velká pouť        - neděle    17. 6. v 10.30 hod.

                         pouť dětí           - pondělí     2. 7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá 

                                                           / biskup František Václav Lobkowicz,OPraem /

                         krmáš                - neděle   21. 10. v 10.30 hod.  

                         ostatní mše sv.  - neděle    1. 7.,15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8. v 10.30 hod. 

                            - červenec a srpen - každá středa v 17.45 hod.

                            - pondělí    31. 12. v 15.00 hod.     

 

 Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:

                         malá pouť         - čtvrtek       31. 5.  v 17.45 hod.

                         velká pouť        - neděle          3. 6.   v 10.30 hod.

                         krmáš                - neděle       28. 10.  v 10.30 hod.

 

 Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.   P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré

 fuzbor@volny.cz,  http://bvi.rajce.idnes.cz

 

 

 

       

 

       

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

 

Placená inzerce:

1.

 

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 16.30 hodinou

na Obecním úřadě v Raškovicích

nebo na Obecním úřadě (Potraviny) Nošovice každou středu 16.30 – 18 hod.

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, sepisování listin, žaloby, rodinné právo, smlouvy

kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

 

2.

 

 

 

 

 

Zajišťujeme:

 

• sjednávání objednávek smutečních obřadů,                                            • prodej hřbitovního zboží,

• převozy zesnulých – nepřetržitě 24 hodin,                                              • správu a údržbu hřbitovů,

• tisk parte včetně zpracování grafických návrhů,                                     • agendu související

• smuteční reprodukovanou hudbu,                                                              s hrobovou matrikou,            

• smuteční květinovou vazbu,                                                                    • pronájem hrobových míst,      

• smutečního řečníka,                                                                                • výkopy hrobů.                                                                                    

                                                                                  

                                          Adresa: Radniční 10, 738 01  Frýdek – Místek

Telefon: 558 432 204

E-mail: info@pietas.info

Nepřetržitá služba: 604 555 500

( převozy zesnulých )

www.pietas.info

 

Provozní doba: Po a St                  od 7.30 do 17.00 hod.

                                                 Út, Čt, Pá      od 7.30 do 17.00 hod.

 

Provozovatel: TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek –Místek

 

 

 

 

 

 

3.

Nabídka služeb TS a.s.

 

Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete úpravu zahrady? Jste bezradní,

 jak co nejlépe naložit s nově pořízeným pozemkem?

Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků!

 

 přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy  

 kalkulaci provedou i v několika cenových variantách

 kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí

 

           

 

Nabízíme:

Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy).

Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků).

Sadové a jemné terénní úpravy.

Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).

Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou údržbu.

Vaši zahradu můžeme vybavit:

Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček.

Ploty a zídkami dle vašich požadavků.

Typizovanými dětskými prvky.

Provádíme:

Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování.

Opravy sekaček a jejich servis.

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,

tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz

 

N A Š E   S L U Ž B Y  P R O   V A Š I   P O H O D U !