Oběžník č. 3/2013

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 3/2013 ze dne 19. 4. 2013

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

1. Kanalizace

Zastupitelstvo obce na svém 26. zasedání dne 13. 3. 2013 rozhodlo nepokračovat v přípravě realizace stavby „Oddílná kanalizace obcí Nošovice a Nižní Lhoty“. Bylo tak rozhodnuto na základě zjištění skutečností bránících realizaci díla. Jedná se nejen o časový skluz v přípravě, nedostatky v podkladech a materiálech nám, nikoli námi připravovaných, ale i o pochybení v územním řízení, kdy došlo v průběhu řízení ke změně majitele pozemků v k. ú. Nižní Lhoty, v důsledku čehož došlo k opomenutí účastníka řízení. Nový majitel nesouhlasí s vedením kanalizace přes jeho pozemky a přestal ve věci komunikovat. Provedení nového řízení, případně za použití institutu vyvlastnění, není z důvodu časové tísně možné, neboť končí plánovací období, na které je vázáno použití finančních prostředků EU. Vzhledem k nastalým skutečnostem obec není schopna garantovat splnění podmínek stanovených Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro přidělení dotace, a proto rozhodla o ukončení přípravy realizace projektu. Ve snaze umožnit realizaci výstavby kanalizace alespoň v obci Nošovice, která projevila vůli pokračovat i jako samostatný subjekt, rozhodl nositel projektu Dobrovolný svazek obcí Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty (DSO), o tom, že požádá SFŽP ČR o změnu registrace z DSO na obec Nošovice.

2. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

PO       29. 4. 2013                 7.30 – 9.00 hod.

ÚT       30. 4. 2013                 7.30 – 9.00 hod.

 

 

3. Zprávičky ze školy v Nošovicích

I. pololetí šk. roku 2012/2013 bylo uzavřeno 31. ledna. Se samými „1“ bylo 18 žáků, s vyznamenáním 33 žáků, prospělo všech 37 žáků. Bylo uděleno 5 pochval TU a 3 napomenutí TU.

23. ledna se konal Zápis do 1. ročníku naší školy. Po přivítání budoucích prvňáčků a jejich rodičů plnily děti na připravených stanovištích zadané úkoly – vyprávěly pohádku, přiřazovaly obrázky na interaktivní tabuli, kreslily, přednášely, zpívaly… Všechny děti si vedly moc dobře. Na památku na tento slavnostní den dostaly pamětní list a malý dáreček, který pro ně připravili naši žáci. Bylo zapsáno 11 dětí a udělen 1 odklad školní docházky. 

Odměnou za vysvědčení byl určitě 7. února lyžařský zájezd do SKIAREÁLU Řeka. Všichni jsme se těšili a přáli si, ať letos vyjde počasí. /Vloni se kvůli silným mrazům  lyžování neuskutečnilo/.

Po příjezdu do Řeky jsme byli mile překvapeni – připravené auto na parkovišti nám vyvezlo lyžařskou výstroj až pod svah. Na místě pak byli žáci rozděleni do tří skupin: dobří lyžaři, začátečníci a sáňkaři. Potěšilo nás, že máme ve škole 13 výborných lyžařů. Ostatní /11 začátečníků/ se s vervou pustili do trénování a po svačince sjížděli svah i začátečníci. Děti na bobech a sáních si zatím užívali zimních radovánek opodál.

Přestože celé dopoledne sněžilo,  na náladě nám to neubralo. Do školy jsme se vraceli spokojeni a s chutí na oběd. Poděkování patří pedagogickému dozoru školy a vedení SKIAREÁLU za organizaci a přístup. Sportovní vybavení získané z projektu Prazdroj lidem je v letošní zimě plně využíváno. „Sportu zdar“.

       za základní školu Mgr. Alice Sobková

 

ZŠ a MŠ Nošovice vyhlašuje sbírku dobových materiálu /fotografie, učebnice, předměty „ze školních lavic“, sešity atd./. Tyto chceme využít k přípravě 100. výročí školy. Prosíme všechny, kteří mohou škole zapůjčit jakýkoliv materiál nebo předmět, o pomoc.  Děkujeme.

4. Nabídka hotových jídel ve skle

Firma Hotovky, s.r.o., Dobrá, nabízí hotová jídla ve skle. Cena 1 hotového jídla sterilovaného ve skle je od 1. 4. 2013 za 44,-- Kč. V případě zájmu je možno vyzvednout si objednávkový formulář na obecním úřadě, s tím, že objednávku jídel je nutno podat vždy do 25. dne každého měsíce na Obecní úřad Nižní Lhoty. Firma Hotovky, s.r.o., Dobrá, dováží jídla na obecní úřad první čtvrtek následujícího měsíce, a poté si ho občané mohou vyzvednout a uhradit.       

 

 

 

 

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

 

 

 

 

Placená inzerce:

1.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv

-  včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

3.

4.

                         

 

 

5.                                      Dřevoprodej Dobrá Stodola s.r.o.

Provozovna Vyšní Lhoty 238, 739 51

Tel: 725 148 501, E-mail: obchod@dobrastodola.cz

www. dobrastodola.cz

___________________________­­____________________________

   OSB deska 3N rovná hrana   1250 x 2500   3,125 m2/ks

Tl. 12mm rovná hrana     348 Kč/ks

Tl. 15mm rovná hrana     428 Kč/ks

Tl. 18mm rovná hrana     515 Kč/ks

   OSB deska 4 P+D   625 x 2500   1,5625 m2/ks

Tl. 12mm pero drážka     186 Kč/ks

Tl. 15mm pero drážka     227 Kč/ks

Tl. 18mm pero drážka     273 Kč/ks

   Palubky obkladové smrk A/B a B/C profil Klasik

12,5 x 96 x 3000-5000     Kvalita A/B   145 Kč/m2   B/C   104 Kč/m2

15 x 121 x 3000-5000      Kvalita A/B   174 Kč/m2   B/C   124 Kč/m2

19 x 121 x 3000-5000      Kvalita A/B   211 Kč/m2   B/C   148 Kč/m2

   Palubky podlahové smrk A/B a B/C profil Klasik

24 x 146 x 3000-5000     Kvalita A/B   284 Kč/m2

28 x 146 x 3000-5000     Kvalita A/B   326 Kč/m2

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH, VÍCE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH FIRMY – www.dobrastodola.cz., tel.: 725148501.