Oběžník č. 2/2013

 

Četnost vydání: cca 1x měsíčně

Místo vydávání: Nižní Lhoty

Číslo a den vydání: 2/2013 ze dne 26. 2. 2013

Evidenční číslo: MK ČR 10232

Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, IČO 00577065

Tel. č., e-mail, internet: 558 642 127, nlobecniurad@iol.cz, www.niznilhoty.cz

1. Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá – MUDr. Kučerová

       1. 3. 2013                   7.30 – 9.00 hod.

 

2. Zápis dětí do MŠ v Nošovicích

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOŠOVICE na školní rok 2013-2014 se uskuteční ve středu 6. března 2013 v budově MŠ od 8:00 do 14:00 hod.

 

3. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013

Charita Frýdek-Místek nám zaslala informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky v obci Nižní Lhoty, která činila 16 245,-- Kč. V letošním roce se vybralo o 1 187,-- Kč více než loni.

Organizátoři Tříkrálové sbírky Charita Frýdek-Místek děkují za projevenou podporu občanům a obětavost koledníkům.

 

 

4. Informace o oznámení záměru „Rozšíření parkoviště HMMC“

Na úřední desce Obecního úřadu Nižní Lhoty a na elektronické úřední desce http://www.niznilhoty.cz/uredni-deska.htmlje vyvěšena Informace o oznámení záměru „Rozšíření parkoviště HMMC“. Do oznámení lze nahlédnout na Obecním úřadě Nižní Lhoty.

 

Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje může každý ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na adresu krajského úřadu (Krajský úřad MSK, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18  Ostrava).

 

Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese                       www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA a IPPC -  Projednávané záměry: Rozšíření parkoviště HMMC (kód záměru MSK1740).

 

 

5. Sbírka použitého ošacení

Opět je vyhlášena humanitární sbírka letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek), péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, obuvi – veškerou nepoškozenou, hraček – nepoškozené a kompletní, peří, která se uskuteční v obci Nižní Lhoty. Nebudou se odebírat dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.

Věci můžete odevzdat v pondělí dne 4. 3. 2013 v době 6.00 – 16.30 hod., v úterý dne         5. 3. 2013 v době 6.00 – 14.00 hod.,  ve středu dne 6. 3. 2013 v době 6.00 – 16.30 hod., ve čtvrtek dne 7. 3. 2013 v době 6.00 – 14.00 hod. a v pátek dne 8. 3. 2013 v době 6.00 – 11.00 hod. na Obecním úřadě Nižní Lhoty. Jedná se o použité věci. Věci uložte do igelitových pytlů či krabic a převažte motouzem, a to z důvodu transportu.

 

 

6. Očkování psů proti vzteklině

MVDr. Jiří Karásek, 1. Veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01  Frýdek-Místek si Vás dovoluje pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Nižních Lhotách konat  v sobotu dne 6. 4. 2013  na těchto místech:

Před obecním úřadem         11.00  – 11.15 hod.

Bukovice Zajonc                  11.30  – 11.35 hod.   

Bukovice Bártek                  11.40  – 11.50 hod.                              

     

Očkování má platnost dva roky. Povinnost se vztahuje na psy vakcinované naposledy v roce 2011. Cena za vakcinaci činí 150,- Kč a je splatná ihned při očkování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční známku. Zajistěte prosím doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku. Neposílejte se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz.

Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti blechám a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekčních nemocí, nahlaste tuto skutečnost telefonicky na č. 558 638 260.

            Srdečně Vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku – Místku.

 

7. Rozpis fotbalových utkání – jaro 2013

8. Poutě a mše svaté

Farní kostel sv. Jiří Dobrá: 

malá pouť         -  středa       24. 4. 2013  v 17.45 hod. 

velká pouť        -  neděle       28. 4. 2013  v   8.00 a 10.30 hod.  

krmáš                -  neděle       15. 9. 2013  v   8.00 a 10.30 hod.

          

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:

malá pouť         - čtvrtek      13. 6. 2013 v 10.30 a  17.45 hod. 

velká pouť         - neděle       16. 6. 2013 v 10.30 hod. 

pouť dětí           - pondělí       1. 7. 2013 v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá                         

další mše sv.   - červenec a srpen - každá neděle v 10.30 hod. 

                                - každá středa v 17.45 hod.

 

Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:

velká pouť        - neděle        2.   6. 2013 v 10.30 hod.

krmáš                - neděle      27. 10. 2013 v 10.30 hod. 

   

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě. P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré   

 

 

9. Zájezdy do divadel

Obec Nižní Lhoty připravuje zájezdy pro občany Nižních Lhot na komedii Pygmalion, která se uskuteční v pátek dne 22. 3. 2013 v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě a na operetu Polská krev, která se uskuteční ve čtvrtek dne 4. 4. 2013 v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Odjezdy autobusů od Obecního úřadu Nižní Lhoty budou v 17.00 hodin. Představení se konají od 18.30 hod. do 20.40 hod. Dopravné a vstupné je zdarma.

 

Komedie Pygmalion – nesmrtelný příběh chudé květinářky Lízy a jejího pádu do nejvyšších kruhů britské smetánky.

Opereta Polská krev – chytrá dívka napraví nenapravitelného muže a ještě ho dostane k oltáři.

 

Z důvodu omezené kapacity autobusu žádáme zájemce, aby se nahlásili co nejdříve osobně nebo telefonicky na čísle 558 642 127, nejpozději však do 13. 3. 2013. Pokud se nenaplní autobus občany Nižních Lhot, bude dána možnost i občanům okolních obcí.

 

Finanční náklady vynaložené na komedii Pygmalion a operetu Polská krev včetně dopravného budou uhrazeny z fondu „Dobrý soused“.

 

 

      

 

        Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                                   starostka

 

 

 

 

 

 

Placená inzerce:

1.

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv

-  včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod.

Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

 

 

2.