Kvalita ovzduší

S ohledem na četné dotazy veřejnosti týkající se kvality ovzduší doporučuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje zveřejnit na internetových stránkách obcí následující odkazy týkající se aktuální kvality ovzduší v regionu. 

ČHMÚ - imisní monitoring MSK:

 http://www.chmi.cz/OS/info.php?page=uvod.php?typ=ocoPM10

ČHMÚ - mapy znečištění ovzduší:

http://portalh.chmi.cz/http://pr-as3.chmi.cz:7777/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMapImages.jsf 

Uvedené odkazy jsou rovněž dostupné na internetových stránkách Moravskoslezského kraje:

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/default.htm