Ceník
nájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 71
- pro nájemce s trvalým pobytem v obci Nižní Lhoty                    300,-- Kč
- pro nájemce s trvalým pobytem mimo obec Nižní Lhoty            500,-- Kč

úhrada vody, elektrické energie, zemního plynu, likvidace odpadních vod, vyčištění ubrusů
- na základě skutečně odebraného množství a ceny platné v době nájmu dle ceníku, který je přílohou smlouvy o nájmu nebytových prostor

úhrada poškozeného, rozbitého a zcizeného kuchyňského nádobí, talířů, příborů, sklenic, atd.
- nájemce hradí jedenapůlnásobek jejich pořizovací ceny dle ceníku, který je přílohou smlouvy o nájmu nebytových prostorCeník nájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici
- pro člena SDH Nižní Lhoty                              100,--Kč
- pro nečlena SDH Nižní Lhoty                           200,--Kč

Spotřebované energie bude nájemce hradit dle platných sazeb