Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

za kalendářní rok 2011

 

V roce 2011 byly podány 3 žádosti o poskytnutí informace, které byly následně vyřízeny prostřednictvím elektronické pošty. Žádosti podané ústně nebo prostřednictvím telekomunikační techniky byly vyřízeny okamžitě v běžném styku  s občany podáním ústní informace.

Vzhledem k jednoduchosti a povaze požadovaných informací nebyla vybrána žádná úhrada za poskytnutí informace.

 
V Nižních Lhotách  9. 1. 2012

 

                                            

 

                                                                                              Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                           starostka