Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

za kalendářní rok 2010

 

V roce 2010 byly podány 4 žádosti o poskytnutí informace, které byly následně vyřízeny prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky. Žádosti podané ústně nebo prostřednictvím telekomunikační techniky byly vyřízeny okamžitě v běžném styku  s občany podáním ústní informace.

 
 Vzhledem k jednoduchosti a povaze požadovaných informací nebyla vybrána žádná úhrada za poskytnutí informace.

 
 
V Nižních Lhotách  19. 1. 2011

                                             

 

                                                                                              Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                           starostka