Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

za kalendářní rok 2009

 

V roce 2009 bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí informace, které byly následně vyřízeny prostřednictvím elektronické pošty. Žádosti podané ústně nebo prostřednictvím telekomunikační techniky byly vyřízeny okamžitě v běžném styku  s občany podáním ústní informace.

 Vzhledem k jednoduchosti a povaze požadovaných informací nebyla vybrána žádná úhrada za poskytnutí informace.

 
 

V Nižních Lhotách  15. 2. 2010

 
                                              

 

                                                                                              Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                           starostka