Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

za kalendářní rok 2008

 

 

V roce 2008 nebyly písemně podány žádosti o poskytnutí informace. Žádosti podané ústně nebo prostřednictvím telekomunikační techniky byly vyřízeny okamžitě v běžném styku  s občany podáním ústní informace nebo prostřednictvím elektronické pošty.

 Vzhledem k jednoduchosti a povaze požadovaných informací nebyla vybrána žádná úhrada za poskytnutí informace.

 
 

V Nižních Lhotách  4. 2. 2009

 

                                             

 

                                                                                              Marie Gryžboňová Mališová

                                                                                                           starostka