ÚŘAD  práce ČR, krajská pobočka v Ostravě,             
kontaktní pracoviště Frýdek-Místek,
 

                   Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

 

 

ve spolupráci se středními školami a zaměstnavateli  pořádá

 

 

    Trh vzdělávání 2011

 

 

8    PREZENTACE UČEBNÍCH A

  STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

   pro školní rok 2012/2013

·    možnosti studia pro žáky devátých tříd základních škol

·    vzdělávací nabídka pro dospělé

·    prezentace státních a soukromých středních škol

·    přehled nabízených oborů v regionu i mimo region, v ČR

·    informace o přijímacím řízení

 

8    PREZENTACE POVOLÁNÍ

·    ukázky pracovních činností

·    videoklipy jednotlivých povolání

·    možnost vyzkoušení dílčích úkolů

 

8    PREZENTACE UPLATNĚNÍ

·    profily absolventů škol

·    ukázky praktického využití profesí

·    účast firem našeho regionu

 

Termíny a místa konání:

Úterý 15. listopadu 2011   10.00 - 16.00 hodin

Frýdek-Místek, Národní dům, Palackého 134, Místek (vchod ze zahrady

od parkoviště – od bývalého autobusového stanoviště)

 

 

  Úterý 22. listopadu 2011   10.00 - 16.00 hodin

Třinec - Terasa, Kulturní dům TRISIA, náměstí Svobody č. 526