Tisková zpráva                                                                                                         

1.6.2012                                                                                                             

                                                                                                                         

Podvod na spotřebitele!!!!

 

Sdružení Spotřebitel net zaznamenalo v posledních dnech nárůst stížností na společnost AQmobil, jejíž činnost spočívá v prodeji zboží přes internet. Spotřebitelé následně zaplatí předem za objednané zboží a již objednané zboží neobdrží.

 S ohledem na skutečnost, že již nyní evidujeme několik desítek poškozených občanů, je možné očekávat, že celkově způsobená škoda může dosáhnout značné částky ve smyslu trestního zákoníku (škoda nad 500.000,-Kč).

Z tohoto důvodu vyzýváme všechny poškozené, aby zaslali v co možná nejdříve na emailovou adresu našeho sdružení spotrebitel@spotrebitel.net svoje iniciály, zejména jméno, adresu a výši škody, abychom mohli v následujících 14 dnech podat trestní oznámení pro podvod. Při prokázání značné škody hrozí pachateli dle § 209 odst. 4 trestního zákoníku trest odnětí svobody na dobu 2 – 8 let.

Právní oddělení Spotřebite net

Kontakt pro novináře : Mgr. Lucie Petránková 725405067

Tisková zpráva 6.6.2012                                                                     

Digitální televize bez poplatků? Omyl!!!!

Sdružení Spotřebitel net je nespokojeno se situací na trhu distribuce digitální televize, kde došlo ke spojení dvou konkurenčních subjektů, a díky tomu se služby Skylink a CS link spojily pod jedním operátorem. Ve výsledku přestala fungovat konkurence mezi poskytovateli služby. Přitom alespoň jednu z těchto služeb si již formou zakoupení karty pořídilo více jak 1,6 milionu občanů. Mnozí tak učinili na základě reklamy, která používala slogan „Digitální televize bez poplatků“příjem základní nabídky kanálů slibovala zdarma.

Nyní si ti, co již tyto karty zakoupili, budou muset hradit povinný servisní poplatek ve výši 29 Kč měsíčně nebo 348 Kč ročně. Přitom slogan slibující příjem zdarma je stále používán. Možná se jedná o malou částku, ale v souhrnu jde o několik stovek milionu korun ročně. Přitom řada klientů, kteří si u nás začínají na toto jednání stěžovat, si službu pořídila na svoje rekreační objekty, kde pobývají jen pár týdnu do roka. Z tohoto důvodu v nejbližších dnech podá sdružení Spotřebitel net na Českou obchodní inspekci podnět na zahájení šetření této nepravosti.

Právní oddělení Spotřebitel net

Kontakt pro novináře: tisková mluvčí Lucie Petránková 725 405 067