V SOBOTU DNE 5. 11. 2011 V 15.00 HODIN

 

SE USKUTEČNÍ

 

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO KŘÍŽE

 

NA HŘBITOVĚ V  NIŽNÍCH LHOTÁCH, ZÁROVEŇ BUDE SLOUŽENA POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ

 

 

 

 

OBNOVA KŘÍŽE BYLA HRAZENA Z DOTACE MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VE VÝŠI 199 273,- KČ, FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU OBCE VYŠNÍ LHOTY VE VÝŠI 50 000,- KČ A ROZPOČTU OBCE NIŽNÍ LHOTY VE VÝŠI 66 146,- KČ.