Příjměte, prosím pozvání na znovuotevření kostela v Dobraticích.

 Drazí občané, s radostí vám chci oznámit, že, dá-li Pán Bůh, po čtyřech měsících probíhající generální oprava kostela v Dobraticích, bychom chtěli již 1. neděli v září 2011, tj. 4.9. v 9 hod sloužit bohoslužbu opět v kostele.
Na závěr mše sv. budou požehnány dětem a studentům školní brašny.

4.9. odpoledne v 16 hod bude možnost shlédnout v kostele krátké divadelní představení o Anežce České „Dcera královská“ v podání hostujích farníků z farnosti Orlová. Všichni jsou srdečně zváni.

Slavnostní mše sv. na poděkování za generální opravu kostela bude sloužená 11. září v 9. hod. Pozvání přijal Msgr. Martin David, generální vikář ostravsko-opavské diecéze. Rovněž jste srdečně zvání.

Při této příležitostí chci poděkovat nejen za trpělivost během uzavření kostela, ale i za vaše finační dary, které zasíláte na účet farnosti: 0241279305/0300. Tyto dary občanů a kostelní sbírky pokrývají nemalý finační podíl farnosti na této velké opravě.
P. Jan Wojnar

V neděli 4. září 2011 v 16 hod

v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích

 

 

Svatá Anežka ČeskáDcera královská

 

krátká divadelní hra

ze života sv. Anežky Přemyslovny

v podání farníků

Římskokatolické farnosti Orlová .

 Za duchovní podpory P.Mgr.Martina Pastrňáka,
karvinského děkana,orlovského faráře a

člena Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Anežka Přemyslovna                    Nikola Kmeťová
                                                Petra Bierská


Král Přemysl Otakar I., otec          Michal Pavlík
Královna Konstancie, matka Jana Dvořáková
Václav, bratr Anežky            Jirka Palko
Háta, chůva Anežky             Marie Halamová
Jindřich, syn císaře                     Jiří Dvořák
Markéta, dcera vévody         Anna Kmeťová
Hraběnka                                   Marie Němcová
Poutník                                      Vincenc Pavlík
Šenkýř                                       Pavel Kubla
Šašek                                        Eva Palková


U příležitosti

 

ROKU SVATÉ ANEŽKY

800. výročí narození sv. Anežky České, 

svatořečené Janem Pavlem II. v Římě 12.11.1989,

za pražského arcibiskupa kardinála Tomáška

 

www.svataanezkaceska.cz

http://www.krizovnici.eu/

 

 

VSTUPNÉ : dobrovolné  na  provoz divadla a kostýmy