Profesionální varhaník Martin Kubát

 ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Dobraticích

Vás srdečně zve na

VARHANNÍ

KONCERT

 

Neděle 12. února 2012 v 15.30 hod.

 

Kostel sv. FILIPA A JAKUBA

-    DOBRATICE -

 

Zazní díla starých mistrů 17. až 19. stol.

(Bach. Mozart, Schubert, Dvořák)

a varhanní improvizace

Martin KUBÁT

varhany – průvodní slovo

 

PETRA KUBÁTOVÁ ŠIŠKOVÁ

soprán

 

www.mkvarhanik.cz

 

Výše vstupného je libovolná