Celokrajský časopis pro ekologickou výchovu, osvětu a vzdělávání s názvem „Moravskoslezské EVVOlisty“.

 

V tomto novém čísle se čtenáři dozvědí informace o krajských úspěších v místní Agendě 21, o pokračujících projektech kraje a dalších subjektů, o novinkách v cyklistické dopravě. Články jsou také věnovány např. komunitnímu kompostování, třídění odpadů či informacím o ekologických čistících prostředcích.
V pravidelné rubrice "Tipy na výlet" je prezentována nově otevřená naučná stezka Velká kotlina. Přírodní rezervaci Hvozdnici představujeme v rubrice "Chráněná území Moravskoslezského kraje".

 

Časopis je dostupný jak v elektronické, tak i v tištěné verzi.

 

V elektronické podobě je možné si stáhnout časopis z webových stránek Moravskoslezského kraje:

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/evvo_listy_01_2012.pdf

 

Mgr. Petr Strakoš
referent pro EVVO a informační systémy
odbor životního prostředí a zemědělství